Tukuma novada pašvaldība piedalīsies individuālā budžeta izmēģinājuma projektā

https://tnsd.lv/sites/default/files/logo_kop_soc_pak_berniem_2018.jpg

Tukuma novada pašvaldība piedalīsies individuālā budžeta izmēģinājuma projektā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Labklājības ministrija (LM) kopā ar sadarbības partneriem - pašvaldībām, izmēģinās jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - individuālā budžeta modeli (IB modelis).

Tāpēc LM un Tukuma novada pašvaldības sociālais dienests organizē tikšanos ar bērnu vecākiem par IB modeli, kas notiks 2018. gada 3. maijā Tidaholmas ielā 1, Tukumā. Tikšanās laikā vecākiem un interesentiem tiks sniegta detalizēta informācija par pieteikšanos dalībai projektā, tā saturu un nosacījumiem. Bērnu vecāki, kuriem ir interese par dalību projektā, ir laipni aicināti apmeklēt tikšanos!

Individuālais budžets ir kopējā naudas summa sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, lai varētu apmierināt individuālās bērna un viņa ģimenes vajadzības, kas izriet no bērna funkcionalitātes ierobežojumiem, kuras ir izraisījusi invaliditāte.

Budžeta apjoms tiks noteikts individuāli, balstoties uz bērna funkcionālo spēju izvērtēšanu un ar to zudumu saistīto nepieciešamo pakalpojumu noteikšanu. Tiks vērtētas arī noteikto pakalpojumu kopējo izmaksas un to sadalījums laikā.

Individuālā budžeta modeļa būtiskākais ieguvums ir individuāla pieeja. Proti - katram bērnam pieejamā finansējuma robežās noteiks tieši šim bērnam visnepieciešamākos pakalpojumus. Pašlaik bieži tiek vērtēta tikai bērna atbilstība pakalpojuma saņemšanas kritērijiem. Viens no jaunās sistēmas mērķiem ir mainīt šo pieeju un vērtēt pakalpojuma atbilstību bērna vajadzībām. Pēc tam no pieejamajiem pakalpojumiem izvēlēties tieši tos, kuri konkrētajā situācijā vislabāk apmierina bērna un viņa ģimenes vajadzības.

Šī izmēģinājuma modeļa ietvaros bērna vecākiem būs tieša ietekme uz piešķirtā finansējuma izlietojumu. Viņi varēs koriģēt izvirzītās prioritātes un paši izvēlēties nepieciešamos pakalpojumu sniedzējus. Katra bērna vajadzības izvērtēs speciālistu komanda, kura noteiks konkrētajam bērnam visnepieciešamākos pakalpojumus.

Bērna atbalsta plāns tiks sastādīts, apvienojot speciālistu izvērtēšanas rezultātus un vecāku vērtējumu. Svarīga loma tiks atvēlēta iesaistīto speciālistu sadarbībā ar vecākiem.

Izmēģinājuma projekts ilgs 12 mēnešus, no 2018. gada augusta līdz 2019. gada augustam. To finansēs Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Projektā var piedalīties bērni (dalību projektā piesaka bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene), kuri atbilst visiem zemāk minētajiem kritērijiem:

  • bērni ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura un multiplie traucējumi), kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi invaliditāti;
  • bērni, kuri ir izvērtēti deinstitucionalizācijas projekta ietvaros;
  • bērni, kuriem līdz 2019. gada 1. augustam nebeidzas VDEĀVK noteiktais invaliditātes termiņš;
  • bērni vecumā līdz 18 gadiem, kuriem līdz 2019. gada 1. augustam nepaliks pilni 18 gadi.

 

Bērnu skaits izmēģinājuma projektā ir ierobežots.

Pieteikties dalībai tajā varēs no šī gada 21. maija līdz 1. jūnijam. Vecāki, kuriem nav iespēja apmeklēt tikšanos, detalizētas informācijas iegūšanai var griezties sociālajā dienestā: Jeļena Hodakovska-Migunova, jelena.hodakovska-migunova@tukums.lv, 63124488; 22036464 vai Labklājības ministrijā: kontaktpersona projekta vecākā eksperte Lilita Cīrule, e-pasts: lilita.cirule@lm.gov.lv, tālrunis: 25556334.

Lūgums ņemt vērā, ka pieteikumi, kuri tiks iesniegti ātrāk vai vēlāk par noteikto laiku, netiks izskatīti.

Buklets vecākiem

Prezentācija vecākiem

Iesniegums + vecāki iesniedz dokumentus, kas pamato bērna funkcionālā traucējuma veidu un, ka bērnam ir mājmācība.
Ņemot vērā, ka semināros vecākus nebrīdinājām par šiem dokumentiem, tad viņi 21.maijā var iesniegt iesniegumu un pēc tam līdz 1.jūnijam atnest uz sociālo dienestu šos apliecinājuma dokumentus.
Funkcionālo traucējumu veids varētu būt norādīts VDEĀVK lēmumā, ja nav, tad droši vien vecākam ir jājautā ģimenes ārsta izziņa vai arī viņam ir citi dokumenti, kas apliecina funkcionālos traucējumus (speciālistu slēdzieni).