Trūcīgs vai Maznodrošināts statuss

Atvieglojumi un palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām (informācija no Labklājības ministrijas)

 

Precīzāku informāciju skatīt:

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. pantā (“Minimālo ienākumu sliekšņi sociālās palīdzības sniegšanai”) noteikts:

(1) garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā;

(2) trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā;

(3) maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Tukuma novada pašvaldībā ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 299 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.