SLUDINĀJUMS par nomas objekta piedāvājumu

SLUDINĀJUMS
par nomas objekta piedāvājumu
Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālā dienests” un Tukuma novada bāriņtiesas
funkciju izpildes nodrošināšanai

Nomnieks: Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”
Nomas objekts: Biroja telpas ar kopējā telpu platība līdz 1300 m2. Ar nomas objekta specifikāciju, tehniskajām prasībām var iepazīties mājaslapā www.tukums.lv ievietotajā sludinājumā par nomas objekta piedāvājumu.
Piedāvājuma iesniegšana:
Piedāvājuma iesniegšanas forma un nosacījumi norādīti www.tukums.lv ievietotajā sludinājumā par nomas objekta piedāvājumu.
Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 9.jūnijam, plkst.15.00
Adresāts: Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests”
Adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
Kontaktpersona: Ina Balgalve, tālrunis: 26480895, e-pasts: ina.balgalve@tukums.lv