Semināri Tukuma novada iedzīvotājiem par atkarības mazināšanas pasākumiem Tukuma novada trūcīgajiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem

 

Informējam, ka Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” Nr.9.2.4.2/16/I/011 ietvaros tiks organizēti Semināri Tukuma novada iedzīvotājiem par atkarības mazināšanas pasākumiem Tukuma novada trūcīgajiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem. Semināru mērķis :

Izglītot iedzīvotājus par dažādiem atkarības veidiem, par atkarības un līdzatkarības cēloņiem un sekām, veicināt izpratni par cilvēka personības atšķirībām, ar interaktīvu metožu palīdzību (grupu darbs, diskusijas u.c.) atpazīt atkarības uzvedības modeļus un atkarības pazīmes, informēt iedzīvotājus par atkarību profilakses veidiem, pašpalīdzības tehnikām un profesionālas palīdzības iespējām.

Seminārus organizēs biedrība “Esi brīvs”. Plānotie datumi un norises vietas:

16.10. Irlavas kopienas centrā- adrese “Svēteļi” Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads

30.10. Tukuma novada sociālajā dienestā – adrese Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

13.11. Slampes un Džūkstes kopienas centrā “Rīti” – adrese “Rīti” Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads

04.12. Sēmes kopienas centrā “Mūsmājas” – adrese Ezera iela 1, Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads