Eiropas atbalsts trūcīgajām personām

Aktualizēts 28.08.2017.


 

Eiropas atbalsts trūcīgajām personām

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 11.marta regulu par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām izveidots Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām. Gan atbalsta saņēmējus, gan pārtikas un materiālās palīdzības komplektos iekļaujamās preces un to izdales biežumu un daudzumu nosaka Ministru kabineta noteikumi. Tukuma novadā pārtikas pakas izsniedz divas organizācijas –

- pagastos Tukuma novada sociālais dienests un

- pilsētā biedrība „Latvijas sarkanais krusts”.


Saskaņā ar LR MK noteikumiem, pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus var saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam vai lēmumu, kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas situācijā.

Saskaņā ar MK noteikumos paredzēto, atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.

Kas saņems atbalstu?

- Cilvēki, kuri uzrāda derīgu pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgas personas vai ģimenes statusam

- Cilvēki, kuri uzrāda pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu lēmumu par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas nonākšanu ārkārtas situācijā.

Palīdzības paku saņemšanas vietas un laiki:

Palīdzības paku saņemšanas vietas adrese

Palīdzības paku saņemšanas vietas darba laiks (diena,stundas)

Biedrība „Latvijas sarkanais krusts”,Kurzemes iela 5a, Tukums, Tukuma novads, Tālr. 63125147

katru darba dienu no 9:00 līdz 16:00

sestdienās no 9:00 līdz 15:00

Kopienas centrs “Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads

Tālr. 27231135; 63198335

Pirmdienās no 14:00 līdz 18:00;

Piektdienās no 8:00 līdz 12:00

“Biedrību nams”, Džūkstes pagasts, Tukuma novads

Tālr. 26696255; 63154682

Pirmdienās no 8:00 līdz 12:00;

Piektdienās no 8:00 līdz 12:00

Skolas iela 1B, Tumes pagasts, Tukuma novads

Tālr. 20268490; 6318014

Pirmdienās no 14:00 līdz 18:00;

Piektdienās no 9:00 līdz 12:00

“Rubeņi”, Degoles pagasts, Tukuma novads

Tālr. 20268490

Trešdienās no 8:30 līdz 11:30

“Svēteļi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads

Tālr. 29435869; 63154869

Pirmdienās no 14:00 līdz 18:00;

Piektdienās no 9:00 līdz 12:00

“Saules”, Lestenes pagasts, Tukuma novads

Tālr. 29446284; 63155422

Pirmdienās no 14:00 līdz 18:00;

Piektdienās no 9:00 līdz 12:00

Ezera iela 1, Sēmes pagasts, Tukuma novads

Tālr. 29411573; 63181718

Otrdienās no 9:00 līdz 12:00

Piektdienās no 9:00 līdz 12:00

“Gobas”, Zentenes pagasts, Tukuma novads

Tālr. 29411573; 63132671

Pirmdienās no 14:00 līdz 18:00;

Ceturtdienās no 9:00 līdz 13:00

“Pūre 18”, Pūres pagasts, Tukuma novads

27879613

Otrdienās no 9:00 līdz 12:00

Piektdienās no 9:00 līdz 12:00

“Abavnieki”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads

Tālr. 27879613; 63154602

Ceturtdienās no 8:30 līdz 14:00

Palīdzības paku raksturojums:

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Atbalsta pakas trūcīgām personām (PIEMĒRS)

Papildpasākumu norises vietas, laiki un to apraksts

13.09.2017. pl.10.00 "Svēteļi" Irlavas pagasts, Tukuma novads, AFIŠA

13.09.2017. pl.13.00 "Saules", Lestenes pagasts, Tukuma novads, AFIŠA

22.08.2017. pl.10.00 "Rubeņi", Degoles pagasts, Tukuma novads, AFIŠA

23.05.2017. pl.10.00 Skolas iela 1B, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads, AFIŠA

26.04.2017. pl.10.00 "Biedrības nams", Džūkstes pagasts, Tukuma novads, AFIŠA

26.04.2017. pl.13.00 Kopienas centrs "Rīti", Slampes pagasts, Tukuma novads, AFIŠA

27.02.2017. pl.9:00 "Pūre"-18, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, AFIŠA

22.02.2017. pl.9:00 "Abavnieki", Jaunsāti, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, AFIŠA


 12.10.2016. pl.14:00 Ezera iela 1B, Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads, AFIŠA

12.10.2016. pl.10:00 "Gobas", Zentene, Zentenes pagasts, Tukuma novads, AFIŠA

07.09.2016. plkst. 10:00, Degoles pagasta tradīciju zālē, Degole, Degoles pag.Tukuma novads

31.08.2016. plkst. 10:00, "Saules" Lestene, Lestenes pag.Tukuma novads

03.08.2016. plkst. 14:00, "Svēteļi", Irlava, Irlavas pag.Tukuma novads

08.07.2016. plkst. 11:00 Degoles pagasta tradīciju zālē, Degole, Degoles pagasts, Tukuma novads

07.06.2016. pl.10:00 Skolas iela 1B, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads.

11.05.2016. pl.14:00 Kopienas centrs "Rīti", Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads.

11.05.2016. pl.10:00 Džūkstē, "Biedrību nams", Džūkstes pagasts, Tukuma novads.


 07.12.2015. pl.9:00 Pūrē- "Pūre-24"-1, Pūres pagastā, Tukuma novadā.

19.10.2015. pl.10:00 Sēmē- Kopienas centrā "Mūsmājas", Sēmes pagastā, Tukuma novadā.

22.10.2015. pl.13:00 Zentenē- pagasta pārvaldē, "Gobas", Zentenes pagastā, Tukuma novadā.

08.07.2015. plkst. 11:00 Degoles pagasta tradīciju zālē, Degole, Degoles pagasts, Tukuma novads

06.07.2015. plkst. 16:00 Kultūras namā , Pasta iela 1a, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads

04.06.2015. plkst. 10:00 “Biedrību nams”, Džūkstes pagasts, Tukuma novads

28.05.2015. plkst. 10:00 Kopienas centrā “Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads

 

Semināra programma (līdz 08.2016.)

Neformāli izglītojošs pasākums praktisku sadzīves iemaņu attīstībai

Nr.p.k.

Tēma

Atbildīgā persona

1.

Eiropas pārtikas paku saturs un to izmantošana ēst gatavošanā:

- Auzu pārslas (receptes);

- Griķi (receptes);

-  Makaroni (receptes).

Sociālā darbiniece Inta Konrade
2.

Higiēnas un saimniecības preču komplekta saturs un izmantošana veļas mazgāšanā, mājas uzkopšanā:

- Ziepes;

- Šampūns;

- Zobu pasta;

- Veļas mazgāšanas līdzekļi;

- Trauku mazgāšanas līdzekļi.

Sociālā darbiniece Inta Konrade
3.

Mājsaimniecības budžeta plānošana:

- Par ģimenes budžetu;

- Nedēļas minimālais naudas patēriņš pārtikas iegādei;

- Budžeta plānošana;

- Maksājumu pirkumu dalīšana svarīgākajos un mazāk svarīgākos;

- Kā ietaupīt līdzekļus?

Sociālā darbiniece Inta Konrade
4.

Bērnu audzināšana:

- Izpratne par bērna vecumposmiem un temperamentiem;

- Prasmes saskarsmē ar bērniem.

Psiholoģe Sanita Veiriņa
5.

Darba meklēšana:

- Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātās iespējas;

- CV (autobiogrāfijas) un motivācijas vēstules sagatavošana;

- Sagatavošanās darba intervijai;

- Saskarsmes veidošana;

- Darba līgums.

Sociālā darbiniece Inta Konrade
 

Kontaktinformācija Māra Gaile 63180808

Informācija Sabiedrības Integrācijas fonda mājaslapā http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=section&id=23&Itemid=249&lang=lv