Projekta “PROTI un DARI!” norise Tukuma novadā

Projekta numurs: Nr. 8.3.3.0./15/I/001

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā "PROTI un DARI!"

 

Vai vēlies uzsākt algotu darbu, bet nav pārliecības par saviem spēkiem? Varbūt plāno mācīties, bet neesi pārliecināts, kādā jomā un kur meklēt informāciju? Kā atsperties dzīvē, lai sasniegtu to, par ko iespējams pat neuzdrošinies sapņot? Izpēti projekta "PROTI un DARI!" iespējas!

 

Tāpēc, ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem,

- nemācies,
- nestrādā algotu darbu,
- neapgūsti arodu pie amata meistara,
- neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks -

bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad tas esi tu, kurš var pieteikties dalībai projektā "PROTI un DARI!".  Projektā iesaistījušies jaunieši, pateicoties individuālām sarunām ar ekspertiem un konsultācijām ar speciālistiem, kas palīdz izzināt, kas ir personības stiprākās puses, iegūst stabilu pamatu jaunam dzīves sākumam.

Svarīgi zināt, ka projekta nosacījumi paredz individuālu atbalstu.

Ko projekts var tev piedāvāt?

Balstoties uz tavām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tev tiks izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši tev piemērotus atbalsta pasākumus, kas pēc tam palīdzēs atrast darbu vai atsākt mācības.

 

Starp piedāvātajiem atbalsta pasākumiem var minēt tādus kā:

http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jauniesu_garantija/jaunumi/1_0.png

Projekta īstenošanas laiks Tukuma novadā: no 2017. gada 3. janvāra līdz 2020. gada 31.decembrim.

Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits: 53 mērķa grupas jaunieši.

Projekta sasniegtie rādītāji Tukuma novadā: 41 mērķa grupas jaunietis jau iesaistīts.

Sekmīgi pabeiguši projektu: 19 mērķa grupas jaunieši.

Šobrīd projektā iesaistīti un darbojās: 15 mērķa grupas jaunieši.

 

Projekta “PROTI un DARI!” norise Tukuma novadā.

           Tukuma novads projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistījies jau kopš 2017. gada 3. janvāra. Šajā laikā 26 jaunieši jau ir pabeiguši iesaisti šajā programmā. Tās laikā jaunieši varēja saņemt mentora atbalstu, sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa sniegto atbalstu, kā arī doties pieredzes apmaiņas vizītēs uz potenciālajām darba vietām, apgūt neformālās izglītības kursus un iegūt sev vēlamo profesiju.

Beidzot dalību projektā “PROTI un DARI!”, daļa jauniešu sāka strādāt algotu darbu, citi atsāka mācības izglītības iestādēs, lai apgūtu izvēlēto profesiju, bija arī jaunieši, kuri projekta laikā apguva jaunas prasmes un iemaņas, lai varētu tās pielietot ikdienas dzīvē. Pašlaik projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistījušies piecpadsmit jaunieši.

Ja Jums ir zināmi jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, kā arī nav reģistrējušie Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), kā bezdarbnieki, lūdzam sniegt informāciju par šiem jauniešiem pa tel: 27263909, lai palīdzētu viņiem iesaistīties izglītībā, aroda apguvē, jauniešu centru vai nevalstisko organizāciju darbībā!

 

Piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!” pie programmas vadītājām Tukuma novada sociālajā dienestā:

Nataša Porfirova, tālrunis: 27263909, e-pasts: natasa.porfirova@tukums.lv

Iespējams arī pie sava pagasta/ pilsētas sociālā darbinieka.

Kā arī aicinām apmeklēt pasākumus, kas notiek vienu reizi mēnesī projekta "Proti un dari" ietvaros, Tukuma novada multifunkcionālajā jauniešu centrā, Sporta ielā 1, Tukuma, "Jauniešu māja". Datumu lūdzam precizēt pie programmas vadītājām.

Vairāk informācija par projektu:
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

Projekta profils Facebook: https://ej.uz/1pf1