Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Tukuma Novada Sociālais Dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz vietni:tnsd.lv

-

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēlu tekstuālā alternatīva
  • Krāsu kontrasti

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.05.2023. Izvērtēšanu veica Silva Vavilova.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://tnsd.lv/sites/default/files/izvertesanas-protokols_202305.pdf.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam rakstīt uz adresi silva.vavilova@tukums.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: silva.vavilova@tukums.lv

Zvaniet: 29276756

 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Silva Vavilova
Tukuma novada pašvaldības iestādes
"Tukuma novada sociālais dienests"
kancelejas pārzine
29276756
silva.vavilova@tukums.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.05.2023 un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Ina Balgalve Direktore.