Piedzīvo_Sajūti_Atrodi!

04.09.2023.
Noslēdzies piedzīvojumu un dabas terapijas projekts “Piedzīvo, sajūti, atrodi!

Tukuma novada pašvaldībā laika posmā no 2023.gada 1.maija līdz 2023.gada 31.augustam tika īstenots projekts Nr.VP2023/1-39 “Piedzīvo_Sajūti_Atrodi!”  Projektu īstenoja Biedrība “Palēciens Tev” sadarbībā ar Siguldas novada Sociālo dienestu un Tukuma novada Sociālo dienestu.

7. augustā tika rīkota projekta noslēguma prezentācija. Lai veicinātu viedokļu apmaiņu, rezultāti tika prezentēti pašvaldībā, kā arī projektā piesaistītajiem ekspertiem, jomas speciālistiem, politikas veidotājiem, jauniešiem un citiem jaunatnes jomā esošajiem. Noslēguma pasākumā piedalījās arī jaunieši, kuri bija sagatavojuši un prezentēja īsfilmas par projektu.

Galvenās aktivitātes mērķis visiem aktivitātes pasākumiem bija:

  • nodrošināt jauniešiem ar ierobežotām iespējām emocionāli pieejamu, atbalstošu, iekļaujošu vidi un labvēlīgus apstākļus jauniešu diskusijām un socializācijas aktivitātēm;
  • veicināt jauniešu medijpratības prasmju attīstību, informācijas meklēšanas, orientēšanās prasmju attīstību apkārtējā vidē, tai skaitā, izmantojot sabiedrisko transportu, apgūt praktiskas iemaņas, plānojot maršrutu, izmaksas, ēdienkarti, pasūtīt biļetes, veidot video rullīšus;
  • veicināt komunikācijas un diskusiju prasmes, veicot iedzīvotāju intervijas;
  • sekmēt jaunieša personisko un grupas attīstību, atklāt jaunieša stiprās puses;
  • apgūt āra dzīves pamata prasmes un vides izglītību praksē;
  • mācīšanās būt grupā un uzņemties atbildību, fokusējoties uz izdošanos un stiprinot, katrā jaunietī labās īpašības;
  • veidot jauniešu piederības sajūtu Latvijai, iepazīstot Latvijas pilsētas, cilvēkus un dabu.

Jaunieši 6 divu dienu pasākumos devās pārgājienos: starp Līgatni un Cēsīm, Gaujas Nacionālā parka apkaimē, Kolka – Mazirbe, Saulkrasti – Ainaži, Tukums – Renda, Sigulda – Cēsis, Tukums - Jūrkalne, kā arī devās izaicinājumā ar laivām pa Gauju un Abavu. Katrā no maršrutiem nolaivoti 40km.

Jaunieši 6 divu dienu pasākumos strādāja ar materiālu vākšanu, fotografēja, filmēja, intervēja vietējos iedzīvotājus, lai uzzinātu vairāk par jauniešu izaicinājumiem skolā un ikdienā. Tāpat izspēlēja lomas spēles grupā, dalījās par piedzīvoto, izaicinājumiem un atziņām. Noslēgumā tika radītas divas īsfilmas par projekta norisi un jauniešu piedzīvoto, kā arī tika izveidots kalendārs ar jauniešu izvēlētām fotogrāfijām no projekta pasākumiem.

Par projektu

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.–2025.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta finansējums ir 14 998,23 eiro.

Projekta mērķis: veicināt Tukuma novada un Siguldas novada pašvaldībās dzīvojošu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot jauniešu integrāciju citu jauniešu vidū, socializāciju, medijpratības un dzīves prasmju attīstību, kā arī pilsonisko līdzdalību.

 

Mērķa grupa un galvenās aktivitātes:

Projekta mērķa grupa ir 12 Tukuma novada pašvaldībā un 12 Siguldas novada pašvaldībā deklarēti un faktiski dzīvojoši jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, no kuriem 14 jaunieši nav bijuši iesaistīti aktīvā darbā ar jaunatni.

Galvenās aktivitātes:

  • āra piedzīvojumu izglītības pasākumi un atbalsta – izglītojošas grupas;
  • projekta noslēguma pasākums un projekta publicitāte;
  • projekta vadība.

 

Papildu informācijai:
Aiga Latišenko
Biedrība “Palēciens Tev”
Tel. +371
28286356
e-pasts: alatisenko@yahoo.com


29.05.2023.
Tukuma novada pašvaldībā laika posmā no 2023. gada 1. maija līdz 2023. gada 31. augustam tiek īstenots projekts Nr. VP2023/1-39 “Piedzīvo_Sajūti_Atrodi!”  Projektu īsteno Biedrība “Palēciens Tev” sadarbībā ar Siguldas novada Sociālo dienestu un Tukuma novada Sociālo dienestu.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros
Projekta finansējums: 14998.23 EUR
Projekta mērķis ir veicināt Tukuma novada un Siguldas novada pašvaldībās dzīvojošu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot jauniešu integrāciju citu jauniešu vidū, socializāciju, medijpratības un dzīves prasmju attīstību, kā arī pilsonisko līdzdalību. 
Mērķa grupa un galvenās aktivitātes:
Projekta mērķa grupa ir 12 Tukuma novada pašvaldībā un 12 Siguldas novada pašvaldībā deklarēti un faktiski dzīvojoši jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13-25 gadiem, no kuriem 14 jaunieši nav bijuši iesaistīti aktīvā darbā ar jaunatni.
Galvenās aktivitātes:
    1. Āra iedzīvojumu izglītības pasākumi un atbalsta – izglītojošas grupas.
    2. Projekta noslēguma pasākums un projekta publicitāte.
    3. Projekta vadība.
Projekta plānotie rezultāti:
Projekta rezultātā tiks īstenoti 6 āra piedzīvojumu izglītības pasākumi un 6 atbalsta izglītojošās grupas, kur 2 pasākumi ir kopīgi 12 Tukuma novada jauniešiem un 12 Siguldas novada jauniešiem, 4 atsevišķi pasākumi: 2 pasākumi 12 Tukuma novada jauniešiem un 2 pasākumi 12 Siguldas novada jauniešiem ar ierobežotām iespējām. 24 jaunieši būs piedalījušies atbalsta izglītojošās grupās un āra piedzīvojumu izglītības pasākumos, kuros būs iepazinuši Latvijas novadus, mācījušies meklēt informāciju, orientēties svešā pilsētvidē un lauku vidē, apgūt āra dzīves prasmes, pārvietoties ar sabiedrisko transportu, veikt intervijas, prezentēt notikumus, piedalīties diskusijās ar jauniešiem un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem.

Papildu informācijai:
Aiga Latišenko
Biedrība “Palēciens Tev”
Tel. +371 28286356
e-pasts: alatisenko@yahoo.com