Pakļautības iestādes

Tukuma novada sociālā dienesta pakļautības iestāde

Irlavas bērnu nams- patversme

„Bērnu nams”, Irlava, Tukuma nov. LV-3137, fakss 63154865

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Tālrunis

Mob.tālr.

Vadītāja

Sanita Auziņa

63154865

29174697

Grāmatvede

Zinta Avotiņa

63154865

26380278