Sociālie pakalpojumi

Sociālo pakalpojumus nodrošina Sociālo pakalpojumu nodaļa

1. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centrā

2. Patversmes pakalpojums

3. Bērnu un jauniešu dienas sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums

4. Grupu dzīvokļa pakalpojums

Sociālo pakalpojumus nodrošina Irlavas bērnunams - patversme

5. Ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem

Sociālo pakalpojumus nodrošina Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa

6. Sociālais darbs

7. Aprūpe mājās