Pašvaldības pabalsts skolas gaitas 1.klasē uzsākot

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

V. Pabalsts skolas gaitas 1.klasē uzsākot

16. Pabalsts skolas gaitas 1.klasē uzsākot, mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu vecākiem vecāku pienākumu īstenošanā.

17. Pabalstu skolas gaitas 1.klasē uzsākot 15,00 euro saņem ģimene, kuras bērns ir uzņemts Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādes 1.klasē.

18. Pabalsta skolas gaitas 1.klasē uzsākot saņemšanas kārtība:

18.1. izglītības iestāde līdz kārtējā gada 10.septembrim iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā sarakstu, kurā norāda bērna, kurš uzņemts 1.klasē vārdu, uzvārdu, personas kodu un viena bērna vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, norēķina konta numuru un attiecīgo kredītiestādi;

18.2. Tukuma novada sociālais dienests līdz attiecīgā gada 30.septembrim saistošo noteikumu 17.punktā noteikto Pabalstu skolas gaitas 1.klasē uzsākot ieskaita izglītības iestādes norādītajā bērna vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja norēķinu kontā.

KĀRTĪBA KĀ SAŅEMT PABALSTU

1.

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts skolas gaitas 1.klasē uzsākot

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Pabalsts skolas gaitas 1.klasē uzsākot, mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu vecākiem vecāku pienākumu īstenošanā

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Pabalstu skolas gaitas 1.klasē uzsākot 15,00 euro saņem ģimene, kuras bērns ir uzņemts Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādes 1.klasē.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Saņem ģimene, kuras bērns ir uzņemts Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādes 1.klasē.

 

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”; Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošie noteikumi Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Izglītības iestāde līdz kārtējā gada 10.septembrim iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā sarakstu, kurā norāda bērna, kurš uzņemts 1.klasē vārdu, uzvārdu, personas kodu un viena bērna vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, norēķina konta numuru un attiecīgo kredītiestādi;

18.2. Tukuma novada sociālais dienests līdz attiecīgā gada 30.septembrim saistošo noteikumu 17.punktā noteikto Pabalstu skolas gaitas 1.klasē uzsākot ieskaita izglītības iestādes norādītajā bērna vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja norēķinu kontā.

 

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

-

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

20 (viens mēnesis)

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

-

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101) viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu – Tukuma novada sociālajam dienestam (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov., LV-3101)

15.

Atgādinājums

Nav

16.

Brīdinājums

 

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:

1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: klātienē attiecīgajā Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādē