Pabalsts apaļajā dzīves jubilejā

1.

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts apaļajā dzīves jubilejā

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Pabalsta mērķis ir godināt personu nozīmīgā dzīves jubilejā.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

 

Pabalsta mērķis apaļajā dzīves jubilejā ir godināt personu nozīmīgā dzīves jubilejā, kā arī iepazīties ar personu dzīves vidi, dzīves kvalitāti, identificētu viņu sociālās problēmas, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidošanu novada pašvaldības teritorijā dzīvojošiem pensijas vecuma iedzīvotājiem, plānojot pašvaldības turpmāko darbību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un izvirzītajiem mērķiem.

PabalsPabalstu apaļajā dzīves jubilejā ir tiesības saņemt Tukuma novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, kurām attiecīgā gadā paliek 75, 80, 85, 90, 95, 100, 101,102 un vairāk gadu.

Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā apmērs:
1. 75 dzīves gadi – 30,00 euro;
2. 80 dzīves gadi – 35,00 euro;
3. 85 dzīves gadi – 45,00 euro;
4. 90 dzīves gadi – 50,00 euro;
5. 95 dzīves gadi – 75,00 euro;
6. 100 dzīves gadi – 150,00 euro;
7. 101 dzīves gadi – 175,00 euro,
par katru nākamo dzīves gadu papildus 25,00 euro.

 

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Pabalstu apaļajā dzīves jubilejā ir tiesības saņemt Tukuma novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, kurām attiecīgā gadā paliek 75, 80, 85, 90, 95, 100, 101,102 un vairāk gadu.

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”Tukuma novada Domes 25.05.2023. saistošie noteikumi Nr.9 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nav

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Nav.
 

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

20 darba dienas

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Nav

13.

Administratīvais process

 

14.

Pārsūdzības iespējas

 

15.

Atgādinājums

Nav

16.

Brīdinājums

Nav

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene,veselība, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Nav

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Personu apaļajā dzīves jubilejā sveic un pabalstu apaļajā dzīves jubilejā pasniedz personas dzīvesvietā jubilejas dienā vai citā dienā, iepriekšēji saskaņojot to ar sveicamo personu .