Sociālā palīdzība; Pašvaldības pabalsti; Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Sociālā palīdzība (pabalsti) Tukuma novada pašvaldībā:

Tukuma novada pašvaldības pabalsti:

Tukuma novada domes Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem

Sociālās garantijas audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā:

Audžuģimenēm

Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas