Sociālais darbs un sociālā palīdzība

Sociālo palīdzību nodrošina Sociālā darba nodaļa un Sociālās palīdzības nodaļas

Sociālā palīdzība (pabalsti) Tukuma novada pašvaldībā (spēkā no 15.12.2021.)

Tukuma novada pašvaldības pabalsti (spēkā no 01.01.2022.)

Tukuma novada domes Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem

Sociālās garantijas audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā

Audžuģimenēm

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem