Sociālais darbs un sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība (pabalsti) Tukuma novada pašvaldībā(spēkā no 01.10.2021.):

Tukuma novada pašvaldības pabalsti (grozījumi spēkā no 01.07.2023.)

Tukuma novada domes Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem

Sociālās garantijas audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā (no 01.01.2022. spēkā jauni saistošie noteikumi) Šajā sadaļā vēl tiek precizēta informācija.

Audžuģimenēm

Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas