Sociālais darbs un sociālā palīdzība

Sociālo palīdzību nodrošina Sociālā darba nodaļa un Sociālās palīdzības nodaļas

Sociālā palīdzība (pabalsti) Tukuma novada pašvaldībā

Tukuma novada pašvaldības pabalsti

Tukuma novada domes Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem

Sociālās garantijas audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā

Audžuģimenēm

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Higiēnas pakalpojumi