Mīti un stereotipi par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)

Patiesībā, ikvienam ir nepieciešama kāda speciālista (ārsts, policists, meistars u.c.) palīdzība, arī cilvēkiem ar GRT. Katra cilvēka patstāvība ir vērtējama individuāli, taču, lielākā daļa cilvēku ar GRT ir spējīgi pieņemt patstāvīgus lēmumus un iekļauties sabiedrībā, saņemot nepieciešamo speciālistu atbalstu, aprūpi un konsultācijas, kā arī lietojot attiecīgus medikamentus, ja tādi noteikti. Bet ir mīti, ar ko jāsaskaras cilvēkiem ar GRT.

Izsludināts konkurss par bērnu brīvā laika lietderīgas izmantošanas organizēšanu Tukuma pilsētā

Pamatojoties uz Tukuma novada domes noteikumu Nr.40 “Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” atbalstu nevalstisko organizāciju iniciatīvām “Bērnu brīvā laika lietderīgas izmantošanas organizēšana Tukuma pilsētā” 18.punktu Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” izsludina iniciatīvu konkursu atbalsta saņemšanai nevalstisko organizāciju iniciatīvām “Bērnu brīvā laika lietderīgas iz

Lapas