Kontaktpersonas

Administrācija

Ina Balgalve
Direktore
Kabinets: 101
Indulis Dambergs
Saimniecības vadītājs
Kabinets: 306
Ieva Liepiņa
Juriste
Kabinets: 210
Zane Zagacka
Personāla speciāliste
Kabinets: 303
Silva Vavilova
Kancelejas pārzine
Kabinets: 302
Dace Saulīte
Lietvede
Kabinets: 302
Sandra Silaraupe
Administratore-kasiere
Kabinets: 100
29170040
80205333
Juris Zilgalvis
Datu ievades operators
Kabinets: 302
Aira Miķe
Datu ievades operatore
Kabinets: 302

Sociālās palīdzības nodaļa

Sandra Pērle
Nodaļas vadītāja
Kabinets: 304
Evija Freimane
Sociālā darbiniece
Kabinets: 104
Megija Pētersone
Sociālā darbiniece
Kabinets: Sēme, Zentene, Pūre, Jaunsāti
Olga Žurova
Klientu apkalpošanas speciālists
Kabinets: 107
Guna Ledus
Sociālā darbiniece
Kabinets: Slampe, Džūkste
Anita Kambare
Sociālā darbiniece
Kabinets: 106
Elita Kipena
Sociālā darbiniece
Kabinets: Tume, Degole, Irlava, Lestene
Ieva Bice-Pole
Sociālā darbiniece
Kabinets: 103

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Jeļena Hodakovska
Nodaļas vadītāja
Kabinets: 110
Astra Peipa
Sociālā darbiniece Dienas aprūpes centrā 'Saime'
Astra Peipa
Sociālā darbiniece Dienas centrā 'Saimīte'
Sociālie aprūpētāji Dienas centrā "Saimīte"
29659543

Daiga Kiseļeva
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem- Psihosociālā konsultēšana
Kabinets: 301
Anita Štarka
Sociālā darbiniece darbam ar bezpajumtniekiem Tukuma patversmē
Anastasija Hjuņinena
Sociālā darbiniece darbam ar atkarīgām personām
Kabinets: 113
Dežuranti Tukuma patversmē
25608446

Ilga Girgensone
Sociālā darbiniece Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrā 'Rīti'
25614945

Dežuranti Slampes un Džūkstes kopienas centrā "Rīti"
25614945

Baiba Turka
Sociālais darbinieks (grupu dzīvoklis)
Valērijs Pavličenko
Autovadītājs
27066544

Sociālā darba nodaļa

Inga Eizengrauda
Nodaļas vadītāja
Kabinets: 305
Dagnija Grava
Interešu pulciņa audzinātājs
26235403

Anita Vilka
Sociālā darbiniece
Kabinets: 211
Rita Kalniņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 207
Signe Balode
Sociālā darbiniece
Kabinets: 102
Evita Veikša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Inese Laugale
Sociālā darbiniece
Inita Kanenberga
Sociālā darbiniece
Kabinets: 105
Margita Dižbite
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: Tume, Degole, Irlava, Lestene
Ilona Alksne
Interešu pulciņa audzinātājs
26321230

Diāna Kontova
Sociālā darbiniece
Kabinets: 208
Kristīne Zara
Sociālā darbiniece
Kabinets: Tume, Degole, Irlava, Lestene
Inta Konrade
Sociālā darbiniece
Kabinets: 108
Dace Apine
Interešu pulciņa audzinātāja


Anta Bumbure
Sociālā darbiniece darbā ar asistentu pakalpojumu
Kabinets: 109
Līga Liepiņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 201
Sarmīte Kalniņa
Sociālā darbiniece
Kabinets: Sēme, Zentene, Jaunsāti, Pūre
Iveta Rezevska
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 202
Tamāra Videniece
Sociālā darbiniece


Ilze Melnalksne-Konšteine
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: Sēme, Zentene, Pūre, Jaunsāti
Liene Zeidenberga
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 203
Monta Dāboliņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 206
Nataša Porfirova
Projekta “PROTI un DARI” programmas vadītāja
Kabinets: 113
Kristīne Zviedre
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 204
Irēna Kajāne
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 205

Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi”

Sanita Auziņa
Vadītāja
29174697
63154865
Zinta Avotiņa
Grāmatvede
26380278
63154865