Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai

                                                 

 

 

 

Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai

Tukuma novada pašvaldība  turpinās piedalīties darbības programmas īstenošanā “Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai”. Ir noslēgts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalsta paku izsniegšanu periodā no 01.04.2021.-31.03.2024. 

Līguma ietvaros tiek izsniegti:

• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču komplekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bērniem (2 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai atbalstu tiesīga saņemt mājsaimniecības, kuras:

  1. atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
  2. kam pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un tās rīcībā esošie ienākumi nepārsniedz 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 288 euro;
  3. nonākušas krīzes situācijā.

Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības uz atbalstu Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai ietvaros, tai skaitā personas aicinātas apmeklēt papildpasākumus.  

Plašāka informācija par atbalsta iespējām un komplektu saturu: https://www.atbalstapakas.lv/

Informātīvais materiāls "Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?"- no 2024.gada

Informatīvais materiāls par pārejas perioda izmaiņām atbalstā

Atbalsta komplektu saņemšanas nosacījumi

 

No 2024. gada 1. janvāra ESF+ programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai atbalstu varēs saņemt maznodrošinātas mājsaimniecības, kuru rīcībā esošie ienākumi mēnesī nepārsniedz 411 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā - 288 eiro.  

 

Atbalsta komplektu izdales vieta Jaunpilī

Atbalsta komplektu izdales vieta Jaunpilī Atbalsta komplektu izdalīšanas diena

No plkst.

Līdz plkst.

"Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

Katru piektdienu:

14:00

17:00

Kontaktpersonas:

Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja - Inita Lapiņa , tel.: 29499243

Klientu apkalpošanas speciālists - Aija Ceriņa, tel.28682418

Papildpasākumi 2024.gadā:

Papildpasākuma vieta

Papildpasākuma norises diena:

Laiks:

Papildpasākuma tēma:

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils,

Jaunpils pagasts, Tukuma novads,

LV-3145

21.11.2024.

10:00

Nodarbība “Spēles un aktivitātes svētkos ģimenē”

 

Nodarbību vadīs  pensionāru biedrības “Jaunpils” aktīviste Ligija Rutke

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte, tel.: 29330697

Aija Ceriņa, tel.. : 28682418

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils,

Jaunpils pagasts, Tukuma novads,

LV-3145

26.09.2024.

10:00

Nodarbība “Ekonomiska ēdienkarte”

 

Nodarbību vadīs Pensionāru biedrības

“Jaunpils” vadītāja Austra Sipeniece

 

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte, tel.: 29330697

Aija Ceriņa, tel.. : 28682418

“Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

16.05.2024.

17:30

Nodarbība “Veselība kā resurss”

Nodarbību vadīs veselības veicināšanas speciālists Andris Fridrihsons

 

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte, tel.: 29330697

Aija Ceriņa, tel.. : 28682418

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils,

Jaunpils pagasts, Tukuma novads,

LV-3145

07.03.2024.

10:00

Nodarbība "Ekonomiska ēdienkarte. "

 

 

Nodarbību vadīs Pensionāru biedrības „Jaunpils”  vadītāja  Austra Sipeniece

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte, tel.: 29330697

Aija Ceriņa, tel.. : 28682418

 

 

Papildpasākumi 2023.gadā:

Atbalsta komplektu izdales vieta Jaunpilī

Atbalsta komplektu izdalīšanas laiks

 

 

Datums/diena

No plkst.

Līdz plkst.

"Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

Katru piektdienu:

14:00

17:00

Kontaktpersonas:

Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja - Inita Lapiņa , tel.: 29499243

Klientu apkalpošanas speciālists - Aija Ceriņa, tel.: 28682418


 


 

Papildpasākuma vieta

Papildpasākuma norises diena:

Laiks:

Papildpasākuma tēma:

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils,

Jaunpils pagasts, Tukuma novads,

LV-3145

22.11.2023.

10:00

Nodarbība “Ekonomiska svētku noformējumu/dekoru veidošana”

 

Nodarbību vadīs Jaunpils vidusskolas skolotāja Ineta Miķelsone

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte, tel.: 29330697

Aija Ceriņa, tel.. : 28682418

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils,

Jaunpils pagasts, Tukuma novads,

LV-3145

28.09.2023.

10:00

Nodarbība “Ekonomiska ēdienkarte”

 

Nodarbību vadīs Pensionāru biedrības

Jaunpils” vadītāja Austra Sipeniece

 

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte, tel.: 29330697

Aija Ceriņa, tel.. : 28682418

Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

17.05.2023.

17:30

Nodarbība “Veselība kā resurss”

Nodarbību vadīs veselības veicināšanas speciālists Andris Fridrihsons

 

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte, tel.: 29330697

Aija Ceriņa, tel.. : 28682418

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils,

Jaunpils pagasts, Tukuma novads,

LV-3145

08.03.2023.

10:00

Nodarbība "Ekonomiska ēdienkarte. "

 

 

Nodarbību vadīs Pensionāru biedrības „Jaunpils” vadītāja Austra Sipeniece

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte, tel.: 29330697

Aija Ceriņa, tel.. : 28682418