Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

Tukuma novada pašvaldība  turpinās piedalīties darbības programmas īstenošanā “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajiem”. Ir noslēgts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalsta paku izsniegšanu periodā no 01.07.2021.-31.03.2024.
Līguma ietvaros tiek izsniegtas pārtikas pakas, higiēnas pakas, bērnu pārtikas (no 6– 24 mēnešu vecumam) un bērnu higiēnas pakas (no 0 līdz 24 mēnešu vecumam), skolas piederumu komplekts (5 – 16 gadu vecumam). Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2023. gada 1. janvāra Fonda atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras :
    1. atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 313 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 219 euro);
    2. atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro);
    3. nonākušas krīzes situācijā. 
Atbalsta apjoms saglabājas iepriekšējā periodā noteiktā apmērā- 2 pārtikas pakas un  1 higiēnas paka!
Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniegs pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu.
Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, būs tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros. Viena persona trīs mēnešos varēs saņemt divas pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču paku, divas papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, kā arī papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem. Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem varēs saņemt mācību piederumu paku.

Atbalsta pakas var saņemt:

    1) trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, kurām Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu;
    2) personas (ģimenes) krīzes situācijās, kurām Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par krīzes situāciju.


 

Atbalsta komplektu izdales vieta Jaunpilī

Atbalsta komplektu izdalīšanas laiks

 

 

Datums/diena

No plkst.

Līdz plkst.

"Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

Katru piektdienu:

14:00

17:00

Kontaktpersonas:

Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja - Inita Lapiņa , tel.: 29499243

Klientu apkalpošanas speciālists - Aija Ceriņa, tel.: 28682418


 


 

Papildpasākuma vieta

Papildpasākuma norises diena:

Laiks:

Papildpasākuma tēma:

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils,

Jaunpils pagasts, Tukuma novads,

LV-3145

22.11.2023.

10:00

Nodarbība “Ekonomiska svētku noformējumu/dekoru veidošana”

 

Nodarbību vadīs Jaunpils vidusskolas skolotāja Ineta Miķelsone

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte, tel.: 29330697

Aija Ceriņa, tel.. : 28682418

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils,

Jaunpils pagasts, Tukuma novads,

LV-3145

28.09.2023.

10:00

Nodarbība “Ekonomiska ēdienkarte”

 

Nodarbību vadīs Pensionāru biedrības

Jaunpils” vadītāja Austra Sipeniece

 

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte, tel.: 29330697

Aija Ceriņa, tel.. : 28682418

Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

17.05.2023.

17:30

Nodarbība “Veselība kā resurss”

Nodarbību vadīs veselības veicināšanas speciālists Andris Fridrihsons

 

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte, tel.: 29330697

Aija Ceriņa, tel.. : 28682418

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils,

Jaunpils pagasts, Tukuma novads,

LV-3145

08.03.2023.

10:00

Nodarbība "Ekonomiska ēdienkarte. "

 

 

Nodarbību vadīs Pensionāru biedrības „Jaunpils” vadītāja Austra Sipeniece

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte, tel.: 29330697

Aija Ceriņa, tel.. : 28682418


 

 

Plašāka informācija par atbalsta iespējām un komplektu saturu: https://www.atbalstapakas.lv/

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Informatīvais materiāls par pārejas perioda izmaiņām atbalstā


Aktualizēts:29.08.2023.