Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

Tukuma novada pašvaldība  turpinās piedalīties darbības programmas īstenošanā “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajiem”. Ir noslēgts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalsta paku izsniegšanu periodā no 01.07.2021.-31.03.2024.

Līguma ietvaros tiek izsniegtas pārtikas pakas, higiēnas pakas, bērnu pārtikas (no 6– 24 mēnešu vecumam) un bērnu higiēnas pakas (no 0 līdz 24 mēnešu vecumam), skolas piederumu komplekts (5 – 16 gadu vecumam). Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra Fonda atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras :

  1. atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 190 euro), kurām Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu;
  2. atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro), kurām Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu;
  3. nonākušas krīzes situācijā, kurām Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu.

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniegs pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu.

Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, būs tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros. Viena persona trīs mēnešos varēs saņemt divas pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču paku, divas papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, kā arī papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem. Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem varēs saņemt mācību piederumu paku.

Plašāka informācija par atbalsta iespējām un komplektu saturu: https://www.atbalstapakas.lv/

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Atbalsta komplektu izdales vieta Jaunpilī:

Atbalsta komplektu izdales vieta Jaunpilī

Atbalsta komplektu izdalīšanas laiks

 

 

Datums/diena

No plkst.

Līdz plkst.

"Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

Katru piektdienu:

14:00

17:00

Kontaktpersona:

Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja Inita Lapiņa

Tel.: 63180959, Mob.: 29499243

 

 Papildpasākumi:

Papildpasākuma vieta

Papildpasākuma norises diena:

Laiks:

Papildpasākuma tēma:

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils,

 Jaunpils pagasts, Tukuma novads,

 LV-3145

09.11.2022. (ārkārtas situācijā var tikt mainīts)

10.00

Nodarbība “Ekonomisku dāvanu un apsveikuma
kartiņu gatavošana”

Nodarbību vadīs  Jaunpils Jauniešu centra vadītāja,
mākslas maģistre Ieva Zāgmane

Kontaktpersonas Vija Zīverte   Mob.: 29330697    Ina Sila 29481717
Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145 28.09.2022. 10.00 Nodarbība "Ekonomiska ēdienkarte". 
Nodarbību vadīja Pensionāru biedrības „Jaunpils” ,
vadītāja  Austra Sipeniece
Kontaktpersonas Vija Zīverte   Mob.: 29330697    Ina Sila 29481717

 “Jaunkalni”  Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV3145

17.05.2022. 17:30

Nodarbība “Veselība kā resurss”

nodarbību vadīs Andris Fridrihsons

Kontaktpersonas Vija Zīverte   Mob.: 29330697    Ina Sila 29481717

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

08.03.2022.

10:00

Nodarbība “Ekonomiska ēdienkarte”
Nodarbību vadīs Pensionāru biedrības
“Jaunpils”vadītāja Austra Sipeniece

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte   Mob.: 29330697    Ina Sila 29481717


Aktualizēts:11.10.2022.