Citi

Aktualizēts: 23.08.2022.

Tukuma novada sociālais dienests administrē šādus pakalpojumus:

Atlīdzība par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu (spēkā no 19.05.2022.), Pieteikuma veidlapasīkāka informācija 
Pieteikumu iesniegt:
1)droši elektroniski parakstītu uz tnsd@tukums.lv
2)papīra formā Tidaholmas ielā 1, Tukumā vai jebkurā sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietā
3)pašvaldības klientu apkalpošanas centros

 

Svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 104.gadadienu, 50,00 euro apmērā vienai personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Tukuma novada administratīvajā teritorijā, ja personai ir piešķirts politiski represētas personas vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušas personas, vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss.

Tie novada iedzīvotāji, kas šo pabalstu jau saņēma pagājušajā gadā, to savos bankas vai pasta norēķinu sistēmas kontos saņems arī šogad vai arī skaidrā naudā kasē. Savukārt tiem novada iedzīvotājiem, kas kaut kādu iemeslu dēļ pērn pabalstu nesaņēma vai kam ir mainījies bankas vai pasta norēķinu sistēmas konts, vai kas novadā deklarējušies tikai šogad, aicināti līdz 2022. gada 10. decembrim iesniegt iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā (var iemest pastkastītē pie dienesta ārdurvīm), pagastu pārvaldēs vai klientu apkalpošanas centros, norādot personas datus, kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru, uzrādot apliecību, kura pamato nepieciešamo statusu pabalsta saņemšanai.
Iesnieguma veidlapa