Atbalsta paku saņemšana un plānotie papildpasākumi

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

Tukuma novada pašvaldība  turpinās realizēt projektu “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajiem”. Ir noslēgts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalsta paku izsniegšanu periodā no 01.07.2021.-31.03.2024.

Projekta ietvaros tiek izsniegtas pārtikas pakas, higiēnas pakas, bērnu pārtikas (no 6– 24 mēnešu vecumam) un bērnu higiēnas pakas (no 0 līdz 24 mēnešu vecumam), skolas piederumu komplekts (5 – 16 gadu vecumam).

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2021.gada 1.janvāra Fonda atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras:

  1. atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 190 euro);
  2. atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro);
  3. Sociālajā dienestā ir saņēmušas izziņu par krīzes situāciju;

Atbalsta apjoms saglabājas iepriekšējā periodā noteiktā apmērā- 2 pārtikas pakas un  1 higiēnas paku.

Plānotie papildpasākumi:

Papildpasākuma vieta

Papildpasākuma norises diena:

Laiks:

Papildpasākuma tēma:

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

08.03.2022.

10:00

Nodarbība “Ekonomiska ēdienkarte”
Nodarbību vadīs Pensionāru biedrības
“Jaunpils”vadītāja Austra Sipeniece

Kontaktpersonas:

Vija Zīverte   Mob.: 29330697    Ina Sila 29481717