Apmeklētāju pieņemšana

 

Direktore (pēc iepriekšēja pieraksta, 80205333)
pirmdienās 14:00 - 18:00
piektdienās 9:00 - 12:00

Juriste (ar sociālā darbinieka norīkojumu, 29996619)
pirmdienās 14:00 - 18:00
piektdienās 9:00 - 12:00


Sociālie darbinieki Tukumā:

Tukumā (Tidaholmas iela 1, Tukums)
pirmdienās 14:00 - 18:00
ceturtdienās (pēc iepriekšēja pieraksta) 8:00 - 12:00, 13:00-16:00
piektdienās 9:00 - 12:00
80205333   

  

Sociālie darbinieki Slampes, Džūkstes pagastos:

Slampes pagastā (Kopienas centrs „Rīti”, Slampe)
Sociālais darbinieks:
pirmdienās 9:00 - 16:00
piektdienās 9:00- 12:00
tālr. 26696255

Sociālais darbinieks (Sociālā palīdzība):
pirmdienās 13:00-17:00 
piektdienās 9:00- 12:00, 
tālr.27231135

 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
pirmdienās 14:00 - 17:30
piektdienās 8:30 - 12:00

Džūkstes pagastā („Biedrību nams”, Džūkste)
Sociālais darbinieks(sociālā palīdzība):
ceturtdienās 9:00 - 16:00, tālr.27231135

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
pirmdienās 8:30- 12:00
ceturtdienās 13:00- 16:30

Džūkstes pagasta Pienavā („Atmodas-18”, bibliotēkas ēkā)
Sociālais darbinieks(sociālā palīdzība):
mēneša 1. un 3. trešdienās 9:00-12:00, tālr.27231135

 

Sociālie darbinieki Tumes, Degoles,  Irlavas, Lestenes  pagastos:

Tumes pagastā (Skolas iela 1B, Tume)  

!!! Remontdarbu dēļ Skolas ielā 1B, Tumē, Tukuma nov. no 11.01.2021. uz nenoteiktu laiku nav iespējams klātienē nokļūt pie sociālā dienesta darbiniekiem. LŪGUMS sazināties pa tālruni.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
otrdienās 13:00-16:00,   tālr.20268490

Sociālais darbinieks (sociālā palīdzība):
piektdienās 9:00 - 13:00, tālr.29435869:

Sociālais darbinieks (tālr.29446284):
piektdienās 8:30 - 12:30

Degoles pagastā („Rubeņi”, Degole)
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem (tālr.202684906, 3132667):
ceturtdienās 9:00-11:30 (katra mēneša 2.un 4.nedēļa)

Sociālais darbinieks (sociālā palīdzība) tālr.29435869:
trešdienās 9:00-13:00 (katra mēneša 1.un 3.nedēļa)

Sociālais darbinieks (tālr.29446284):
trešdienās 9:00-11:30 (katra mēneša 1.un 3.nedēļa)

Irlavas pagastā („Svēteļi” (Irlavas un Lestenes pag.pārv.), Irlava)
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
trešdienas 9:00-12:00 (katra mēneša 2.un 4.nedēļa)

Sociālais darbinieks (sociālā palīdzība):
pirmdienās 8:00-18:00, tālr.29435869

Sociālais darbinieks (tālr.29446284):
pirmdienās 9:00-12:00

Lestenes pagastā („Saules”, Lestene)no 2018.gada 5.aprīļa izmaiņas pieņemšanu laikos
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
ceturtdienās 13:00-16:00

Sociālais darbinieks(sociālā palīdzība):
ceturtdienās 9:00-13:00, tālr.29435869

Sociālais darbinieks (tālr.29446284):
pirmdienās 9:00-13:00

Irlavas pagasta Vaskos (bibliotēkas ēkā)no 2018.gada 1.februāra izmaiņas pieņemšanu laikos
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
darbdienās pēc pieraksta

Sociālais darbinieks (tālr.29446284):
darbdienās pēc pieraksta

 

Sociālie darbinieki Sēmes, Zentenes, Pūres, Jaunsātu  pagastos:


Sēmes pagastā (Ezera iela 1A, Sēme - Sēmes un Zentenes pag.pārv.)

Sociālais darbinieks (sociālā palīdzība):
otrdienās 9:00-12:00, tālr.26400193

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
piektdienās 9:00-12:00

Sociālais darbinieks (tālr.29411573):
piektdienās 9:00-12:00


Zentenes pagastā („Gobas”, Zentene - Zentenes pag.pakalpojumu centrs)

Sociālais darbinieks(sociālā palīdzība):
pirmdienās 9:00-12:00, tālr.26400193:

Sociālais darbinieks (tālr.29411573):
pirmdienās 9:00-12:00

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
pirmdienās 14:00-16:00


Pūres pagastā („Pūre 24”-1, Pūre - Pūres un Jaunsātu pag.pārv.)

Sociālais darbinieks (sociālā palīdzība)
trešdienās 9:00-12:00, tālr.26400193:

Sociālais darbinieks (tālr.29411573):
trešdienās 9:00-12:00

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
ceturtdienās 9:00-12:00


Jaunsātu pagastā („Abavnieki”, Jaunsāti - Jaunsātu pag. pakalp. centrs)
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
trešdienās 9:00-12:00

Sociālais darbinieks (sociālā palīdzība) :
ceturtdienās 9:00-12:00, tālr.29411573

Sociālais darbinieks (tālr.29411573):
ceturtdienās 9:00-12:00