Aktualitātes pasākumi

Aģentūras pasākumi 2018.gadā tiek plānoti atbilstoši tēmām, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz dažādām sociālajām problēmām sabiedrībā, atspoguļotu mazaizsargātās personu grupas un viņu vajadzības un aicinātu sabiedrību iesaistīties iekļaušanas procesos. Plānotās tēmas pa mēnešiem:

 

Janvāris

Pateicības mēnesis

Paldies! Pateicos! Tencinu!

 

 

Februāris

Mēnesis bez atkarībām

Es esmu brīvs, cik grūti brīvam būt....

 

Marts

Sociālā darba mēnesis

Viss ir mūsos

Aprīlis

Veselības veicināšanas mēnesis

Veselība, mūža ilgums

Maijs

Ģimenes mēnesis

Māte, tēvs, bērni

 

Jūnijs

Noliec siksnu

Jūlijs

Iecietības mēnesis

Ikviens ir vērtīgs

 

Augusts

Palīdzi bērnam uzaugt ģimenē

Māmiņ, vai dzirdi kā saucu es?

Septembris

Zinību mēnesis

Skolā iet (i) man gribas

Oktobris

Senioru mēnesis

Bez Jums nebūtu mēs

 

Novembris

Tev mūžam dzīvot, Latvija

Dzimtene, saknes, valoda

 

Decembris

Cilvēku ar īpašām vajadzībām mēnesis

Uzdrīkstēties, varēt, būt