Vispasaules sociālā darba diena

Kopš 2007. gada, marta trešajā otrdienā, tiek svinēta Vispasaules sociālā darba diena. Katru gadu šajā dienā tiek akcentēti sociālā darba sasniegumi, veicināta sociālo dienestu un sociālo pakalpojumu redzamība, akcentētas dažādu sabiedrības grupu cilvēktiesības un sociālais taisnīgums. Tā ir nozīmīga diena sociālā darba kalendārā, kuru atzīmē sociālie darbinieki visā pasaulē, atspoguļojot profesijas ieguldījumu cilvēka, ģimenes, kopienas un plašākas sabiedrības stiprināšanā.

 
Kopš 2015. gada arī Latvijā un Tukuma novadā  svinam šo dienu, pievēršot sabiedrības uzmanību, sociāla darba profesijai – tās būtībai, izaicinājumiem un paveiktajam. Šī gada Vispasaules sociālā darba dienas vadmotīvs ir “Es esmu, jo Mēs esam” – koncepts un filozofija, kas atspoguļo sociālā darba perspektīvu – cilvēka un globālās vides savstarpējo saikni.

Šobrīd sociālās problēmas Tukuma novadā tāpat kā visur pasaulē ietekmē Covid – 19 pandēmija. Attālinātais izglītības process, ierobežojumi dažādu institūciju darbībā, bērnu brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums, vecāku kā izglītotāju un atbalsta sniedzēju prasmju trūkums ietekmē izglītības ieguves iespēju - bērni un jaunieši izkrīt no izglītības sistēmas un iespējams neatgriezīsies, bērniem un jauniešiem ir ierobežotas iespējas komunicēt un saturīgi pavadīt brīvo laiku, kas rada dažādus riskus psihoemocionāli, vielu, ierīču lietošana u.tt. Vardarbību, vecāku alkoholismu, aprūpes trūkumu nepamana vai pamanīs novēloti. Ģimenēs zūd regulēts dienas režīms, kas arī atsaucas uz bērnu fizisko un mentālo veselību. Ģimeņu dzīves kvalitāti ietekmē neziņa par rītdienu, daļa cilvēku ir zaudējuši darbu, daļai nepieciešams pārkvalificēties, samazinājušies ģimenes ienākumi, cilvēkiem rodas grūtības samaksāt rēķinus un ikdienas tēriņus, pieaug spriedze ģimenes locekļu starpā, konflikti. Ierobežojumi veicina sociālo atstumtību un sociālo izolētību īpaši senioru un cilvēku ar invaliditāti dzīvēs. Šajā sarežģītajā laikā sociālā darbinieka loma ir īpaši nozīmīga gan ģimenēm, gan senioriem, gan personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Mīļus sveicienus esam saņēmuši no sociālo pakalpojumu saņēmējiem – Patversmē, dienas aprūpes centrā “Saime”, grupu dzīvokļos “Mežrozītes”. Vispatiesākais profesionāļu gandarījums ir ikviena cilvēka smaids, acu skatiens, situācija, kas pauž piederību šai pasaulei. Piederība pasaulei vairo laimes sajūtu un mieru. Miers rada stabilas kopienas. Tikai stabila kopiena var pārvarēt pasaules radītos izaicinājumus un pasniegt roku grūtībās nonākušam.
  

Īpaši šajā mēnesī aicinām ikvienu Tukuma novada iedzīvotāju vai viesi pamanīt apkārt esošo cilvēku vajadzības, pamanīt grūtībās nonākušos un meklēt kopīgus risinājumus. Kā teicis Viljams Pens

 
„Dzīves ceļu es staigāšu tikai vienreiz .-Un tādēļ, ja es varu izrādīt laipnību vai izdarīt pakalpojumu kādam līdzcilvēkam, es to gribu darīt tagad, nevis atlikt vai atstāt neizdarītu, jo otreiz pa šo ceļu es vairs neiešu”