Svētku pabalsts politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, 2021.gada 10. novembrī Tukuma novada Dome pieņēma lēmumu “Par svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu” (22,2.§), politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām izmaksāt pabalstu:

1. 50,00 euro apmērā vienai personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Tukuma novada teritorijā, kas pastāvēja līdz 2021.gada 30.jūnijam, ja personai ir piešķirts politiski represētas personas vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušas personas, vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss;

2. 20,00 euro papildus Kandavas novada domes 2019. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13 “Par materiālā atbalsta piešķiršanu Kandavas novadā” noteiktajam pabalsta apmēram, vienai personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Kandavas novada teritorijā kas pastāvēja līdz 2021.gada 30.jūnijam, ja personai piešķirts politiski represētas personas statuss;

3. 50,00 euro apmērā vienai personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Jaunpils novada teritorijā, kas pastāvēja līdz 2021.gada 30.jūnijam, ja personai piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušas personas vai avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss;

4. 50,00 euro apmērā vienai personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Kandavas novada teritorijā, kas pastāvēja līdz 2021.gada 30.jūnijam, ja personai piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušas personas vai avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss;

5. 20,00 euro papildus Engures novada domes 2011. gada 15. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā” noteiktajam pabalsta apmēram, vienai personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Engures novadā, kas pastāvēja līdz 2021.gada 30.jūnijam, ja personai ir piešķirts politiski represētas personas vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušas personas, vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss’

Lai saņemtu noteikto svētku pabalstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis līdz 2021.gada 30.novembrim iesniedz Tukuma novada sociālajam dienestam iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu, norādot personas datus, kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru, uzrādot apliecību, kura pamato nepieciešamo statusu pabalsta saņemšanai.

Iesnieguma paraugi pieejami: Tukuma politiski represēto klubā “Atauga” Talsu iela 20, Tukums, iepriekš sazvanoties t.26843339, Tukuma novada sociālā dienesta mājas lapā www.tnsd.lv, Tukuma novada domes mājas lapā www.tukums.lv, Tukuma novada sociālajā dienestā Tidaholmas iela 1, Tukumā un Jelgavas iela 4a, Kandavā, kā arī attiecīgo pagastu pārvaldēs, vai pie pagastu sociālā darbinieka. Bezmaksas informatīvais tālrunis – 80205333.

Iesnieguma veidlapa