Projekts “PROTI un DARI!”. 15.09.2021

Aicinām piedalīties projektā “PROTI UN DARI!”
Projekta numurs: Nr. 8.3.3.0./15/I/001
Vai vēlies uzsākt algotu darbu, bet nav pārliecības par saviem spēkiem? Varbūt plāno mācīties, bet neesi pārliecināts, kādā jomā un kur meklēt informāciju? Kā atsperties dzīvē, lai sasniegtu to, par ko, iespējams, pat neuzdrošinies sapņot? Izpēti projekta "PROTI un DARI!" iespējas!

Tukuma novada pašvaldība aicina iesaistīties jauniešus vecumā  no 15 līdz 29 gadiem projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā! Ja tu nemācies, nestrādā un neapgūsti arodu pie aroda meistara, tad projekta programmas vadītājs sastādīs tieši tev un tavām interesēm atbilstošu individuālo pasākumu programmu.

Ko projekts var tev piedāvāt?
Balstoties uz tavām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tev tiks izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši tev piemērotus atbalsta pasākumus, kas pēc tam palīdzēs atrast darbu vai atsākt mācības. Projektā iesaistījušies jaunieši, pateicoties individuālām sarunām ar ekspertiem un konsultācijām ar speciālistiem, kas palīdz izzināt, kas ir personības stiprākās puses, iegūst stabilu pamatu jaunam dzīves sākumam.

Svarīgi zināt, ka projekta nosacījumi paredz individuālu atbalstu!
Projekta ietvaros ir iespējas par Eiropas savienības līdzekļiem apgūt dažādus (pēc interesēm) neformālās izglītības kursus (grāmatvedība, lietvedība, auklīšu un šuvēja profesijas, dažādi skaistumkopšanas kursi, auto un elektroiekrāvēju kursi, CNC frēzēšanas kursi, traktortehnikas vadītāju kursi TR1, TR2, TR3, TR4, dažādu kategoriju autovadītāju kursi u.c.). Kā arī ir bijusi iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs formālās, neformālās, izklaidējošās, pilnveidojot sevi. Sniegta palīdzība darba vietas atrašanā, mācību uzsākšanā. Atbalsts ir bijis daudzpusīgs, kopīgi mēģināts palīdzēt arī dažādās nelabvēlīgās situācijās. Aktivitātes, atbalsts un kursi ir bezmaksas!

Projekta “PROTI un DARI!” norise Tukuma novadā.
Tukuma novads projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistījies jau kopš 2017. gada 3. janvāra. Šajā laikā 125 jaunieši jau ir pabeiguši iesaisti šajā programmā. Tās laikā jaunieši varēja saņemt mentora atbalstu, sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa sniegto atbalstu, kā arī doties pieredzes apmaiņas vizītēs uz potenciālajām darba vietām, apgūt neformālās izglītības kursus un iegūt sev vēlamo profesiju.
Beidzot dalību projektā “PROTI un DARI!”, daļa jauniešu sāka strādāt algotu darbu, citi atsāka mācības izglītības iestādēs, lai apgūtu izvēlēto profesiju vai vispārējo vidējo izglītību, bija arī jaunieši, kuri projekta laikā apguva jaunas dzīves prasmes un iemaņas, lai varētu tās pielietot ikdienas dzīvē.
Ņemot vērā, ka pēc 01.07.2021. ir notikušas dažādas izmaiņas pašvaldībās, Tukuma novada pašvaldība ir pārņēmusi Kandavas un Jaunpils novada domes uzņemtās saistības projektā “PROTI UN DARI!”, līdz ar to, apvienojot pieejamās kvotas jauniešu iesaistei Tukuma novadam kopumā. 

Projekta īstenošanas laiks Tukuma novadā: no 2017. gada 3. janvāra līdz 2022. gada 31. martam.
Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits uz doto brīdi: 150 mērķa grupas jaunieši.
Projekta sasniegtie rādītāji Tukuma novadā: 130 mērķa grupas jaunieši jau ir iesaistīti.
Aicinām mērķa grupas jauniešus, aktīvi, pieteikties dalībai projektā “PROTI UN DARI!”. Ja Jums ir zināmi, šādi jaunieši, kuri atbilst mērķa grupai, lūgums vērsties pie projekta kontaktpersonas, vai pie sava sociālā darbinieka, Tukuma novada sociālajā dienestā, Tidaholmas iela 1, Tukums. 

Projekta kontaktpersona - Projekta vadītāja: Nataša Porfirova, tālrunis: 27263909, e-pasts: natasa.porfirova@tukums.lv
Projekta profils Facebook: https://www.facebook.com/Projekts-Proti-un-Dari-Tukuma-novad%C4%81-24941...
Vairāk informācija par projektu:
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-dari/p...

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.