Projekts “PROTI un DARI!”. 03.09.2022

Projekta numurs: Nr. 8.3.3.0./15/I/001
Projekts “PROTI un DARI!”
Tukuma novada pašvaldība aicina iesaistīties jauniešus vecumā  no 15 līdz 29 gadiem projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā! Ja tu nemācies, nestrādā un neapgūsti arodu pie aroda meistara, tad projekta programmas vadītājs sastādīs tieši tev un tavām interesēm atbilstošu individuālo pasākumu programmu.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Ko projekts var tev piedāvāt?
Balstoties uz tavām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tev tiks izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši tev piemērotus atbalsta pasākumus, kas pēc tam palīdzēs atrast darbu vai atsākt mācības. Projektā iesaistījušies jaunieši, pateicoties individuālām sarunām ar ekspertiem un konsultācijām ar speciālistiem, kas palīdz izzināt, kas ir personības stiprākās puses, iegūst stabilu pamatu jaunam dzīves sākumam.
Svarīgi zināt, ka projekta nosacījumi paredz individuālu atbalstu!
     Projekta ietvaros ir iespējas par Eiropas savienības līdzekļiem, t.sk. ar REACT-EU sniegto finansējumu, apgūt dažādus (pēc interesēm) neformālās izglītības kursus (grāmatvedība, lietvedība, auklīšu un šuvēja profesijas, dažādi skaistumkopšanas kursi, auto un elektroiekrāvēju kursi, CNC frēzēšanas kursi, traktortehnikas vadītāju kursi TR1, TR2, TR3, TR4 u.c.). 

Projekta “PROTI un DARI!” norise Tukuma novadā.
     Tukuma novads projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistījies jau kopš 2017. gada 3. janvāra. Šajā laikā 148 jaunieši jau ir pabeiguši iesaisti šajā programmā. Tās laikā jaunieši varēja saņemt mentora atbalstu, sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa sniegto atbalstu, kā arī doties pieredzes apmaiņas vizītēs uz potenciālajām darba vietām, apgūt neformālās izglītības kursus un iegūt sev vēlamo profesiju.
Beidzot dalību projektā “PROTI un DARI!”, daļa jauniešu sāka strādāt algotu darbu, citi atsāka mācības izglītības iestādēs, lai apgūtu izvēlēto profesiju vai vispārējo vidējo izglītību, bija arī jaunieši, kuri projekta laikā apguva jaunas dzīves prasmes un iemaņas, lai varētu tās pielietot ikdienas dzīvē.
Projekta īstenošanas laiks Tukuma novadā: no 2017. gada 3. janvāra līdz 2023. gada 31. oktobrim.
Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits Tukuma pašvaldībai: 183 mērķa grupas jaunieši.
Projekta sasniegtie rādītāji Tukuma novadā: 156 mērķa grupas jaunieši jau ir iesaistīti.
Aicinām mērķa grupas jauniešus, aktīvi, pieteikties dalībai projektā “PROTI UN DARI!”. Ja Jums ir zināmi, šādi jaunieši, kuri atbilst mērķa grupai, lūgums vērsties pie projekta kontaktpersonas, vai pie sava sociālā darbinieka, Tukuma novada sociālajā dienestā, Tidaholmas iela 1, Tukums. 
Projekta kontaktpersona - Projekta vadītāja: Nataša Porfirova, tālrunis: 27263909, e-pasts: natasa.porfirova@tukums.lv
Projekta profils Facebook: https://www.facebook.com/Projekts-Proti-un-Dari-Tukuma-novad%C4%81-24941...
Vairāk informācija par projektu:
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-dari/