Ja ģimene aprūpē vismaz piecus bērnus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 5. februāra rīkojuma Nr. 36 (prot. Nr. 6 25. §) “Par konceptuālo ziņojumu “Par sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018. - 2020. gadā” 2. punktu nodrošina Goda ģimenes gada pasākumu īstenošanu. Pasākuma “Latvijas Goda ģimenes gads” īstenošanas ietvaros ir paredzēti naudas līdzekļi biļešu iegādei, lai nodrošinātu daudzbērnu ģimeņu līdzdalību XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumos.


Līdz 2018. gada 30.maijam aicinām pieteikties Tukuma novada ģimenes, kuras aprūpē vismaz piecus bērnus, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, kuras vēlētos apmeklēt XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku kādu no XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumiem š.g. 5. – 8. jūlijā.

Pieteikšanās ierodoties personīgi Tukuma novada sociālajā dienestā Tidaholmas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā.

Papildus informācija pa bezmaksas informatīvo tālruni 80205333, vai sūtot jautājumus uz e-pastu soc.nod@tukums.lv.
Jums lūgs norādīt informāciju - par ģimenes deklarēto dzivesvietu, ģimenes locekļu skaitu, bērnu vecumu, informāciju par pilngadīga bērna izglītības apguvi, vai nepieciešams sniegt atbalstu daudzbērnu ģimeņu nokļūšanai uz pasākumu Rīgā.