Informatīvs materiāls par atbalstu politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem


Labklājības ministrija (turpmāk - ministrija) informē, ka politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki par godu Latvijas valsts 100. gadadienai saņems vienreizēju 100 eiro pabalstu. Minētā atbalsta piešķiršanu nosaka Ministru kabineta rīkojums Nr.405 “Par vienreizēja atbalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” (turpmāk – rīkojums Nr.405), kas š.g. 28. augustā pieņemts valdības sēdē.

Atbalsts tiks piešķirts tām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem statuss ir piešķirts un Iedzīvotāju reģistrā ir aktīvs līdz 2018. gada 30. septembrim un, kuru dzīves vietas adrese ir deklarēta vai reģistrēta Latvijā.

Atbalstu piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - VSAA). Plānots, ka VSAA atbalstu izmaksās novembrī, taču ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim. Atbalsta saņēmējiem, kas ir vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji, atbalstu izmaksās vienlaicīgi ar pensiju, un šīm personām atbalsta saņemšanai nebūs jāiesniedz iesniegums. Savukārt personām, kuras nesaņem invaliditātes vai vecuma pensiju, VSAA nosūtīs uz šo personas deklarēto vai reģistrēto dzīves vietas adresi. Latvijā paziņojumu par atbalsta pieprasīšanas kārtību.

Ņemot vērā, ka atbalsta saņēmēji ir tiešā vai netiešā veidā cietuši no totalitāriem režīmiem, atbalsts ir pielīdzināms kompensācijai par radītajiem zaudējumiem. Līdz ar to rīkojums Nr.405 nosaka, ka šis atbalsts netiek ietverts gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Vairāk par atbalstu, tā piešķiršanas kārtību un prasībām: https://likumi.lv/ta/id/301340-par-vienreizeja-atbalsta-pieskirsanu-politiski-represetajam-personam-un-nacionalas-pretosanas-kustibas-dalibniekiem