Aicinām apgūt starptautiski atzītu apmācību programmu audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem – AIRI.

 SOS Ciemats       

“AIRI vecākiem”

(Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem)

Aicinām Jūs kā cilvēku, kurš ir ceļā uz tik svarīgo atbildību par kādu bez vecāku gādības palikušu bērnu/-iem, apgūt starptautiski atzītu apmācību programmu audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem – AIRI.

Mērķauditorija: audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi.

Apmācību programmas mērķis: izvērtēt un attīstīt savas kompetences un prasmes, kas nepieciešamas, uzņemoties atbildību par bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ zaudējuši savu vecāku aprūpi.

Apmācības vada treneru pāris: sociālā darbiniece Juta Bumbiere un adoptētāja Dace Dzedone.

Apmācību ilgums: 27 stundas un 1-3 individuālas tikšanās.

Apmācības notiek interaktīvā veidā: 9 apmācību dienas, katra sesija 3 stundas. Apmācību ietvaros plānotas 1-3 individuālas tikšanās ar katru dalībnieku/ģimeni.

Apmācību norises laiks: no 11.04.2018. līdz 06.06.2018. no plkst.17:00 līdz 20:00.

Apmācību norises vieta: Tukuma novada pašvaldības aģentūrā “Tukuma novada sociālais dienests” 110.telpā.

Apmācību grupas dalībnieku skaits: 15 dalībnieki - potenciālie audžuvecāki, adoptētāji vai aizbildņi. Katrs apmācību dalībnieks saņems apmācību programmas rokasgrāmatu.

Apmācības ir bez maksas! Pieteikšanās apmācībām līdz 03.04.2018.

Pieteikšanās un informācija: Liene Zeidenberga, tālr. 63132696, 29479062; e-pasts liene.zeidenberga@tukums.lv vai Sanita Konuševska, tālr. 63132693, 26951422; e-pasts sanita.konusevska@tukums.lv