Aicinājums kļūt par audžuģimeni vai kontaktpersonu

Aicinājums kļūt par audžuģimeni vai kontaktpersonu

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests" (turpmāk - Tukuma novada sociālais dienests) meklē ģimenes, kuras vēlas kļūt par audžuģimeni – sniegt atbalstu un mājas sajūtu bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī kontaktpersonas, kuras spēj nodrošināt īslaicīgu aprūpi (līdz vienam mēnesim) bērnam, kuram uz laiku nav savas ģimenes vai kuru viņa paša interesēs nedrīkst atstāt ģimenē.

Kā kļūt par audžuģimeni?

Par audžuvecākiem var kļūt gan laulātie, gan atsevišķas personas no 25 līdz 60 gadu vecumam, kas vēlas sniegt sirds siltumu un atbalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam.

Tukuma pašvaldībā dzīvojošajiem laulātajiem (personai) ir:
• jāvēršas Tukuma novada bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;
• jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu;
• jāiesniedz ģimenes ārsta, psihiatra un narkologa izziņa par veselības stāvokli.

Tukuma novada bāriņtiesas (Tidaholmas ielā 1, Tukumā) apmeklētāju pieņemšanas laiki:
pirmdienās no 14.00 – 18.00
otrdienās no 8.00 – 12.00
piektdienās no 8.00 – 12.00

Tālrunis 63180806, mob.26610202; fakss 63180807, e-pasts: agnese.vembre@tukums.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

• Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.
• Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
• Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
• Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
• Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā.
• Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.

Kādu atbalstu audžuģimene saņem?

Valsts atbalstu:
• Atlīdzību 113,83 eiro (Ls 80) mēnesī par bērna audzināšanu (neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita);

Tukuma novada pašvaldības atbalstu:
• Pabalstu bērna uzturam audžuģimenē katram bērnam 175,00 euro mēnesī;
• Vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 45,00 euro bērnam nonākot audžuģimenē.

Kā kļūt par kontaktpersonu?

Kontaktpersonas statusa iegūšanai personai (ģimenei) jāiesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā šādi dokumenti:
• iesniegums;
• izziņa par ģimenes ienākumiem, ja persona strādā algotu darbu;
• ģimenes ārsta izziņa par attiecīgajā dzīvesvietā dzīvojošo ģimenes locekļu veselības stāvokli.

Tukuma novada sociālā dienesta (Tidaholmas ielā 1, Tukumā) apmeklētāju pieņemšanas laiki:
pirmdienās no 14.00 – 18.00
ceturtdienās (pēc iepriekšēja pieraksta) no 8.00-12.00 un no 13.00-16.00
piektdienās no 8.00 – 12.00

• Tukuma novada sociālā dienesta darbinieks veic personas (ģimenes) dzīves apstākļu apsekošanu, lai iegūtu kontaktpersonas statusa piešķiršanai nepieciešamās ziņas.
• Tukuma novada sociālais dienests desmit darba dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas ģimenei (personai) piešķir kontaktpersonas statusu.

Kādu atbalstu kontaktpersona saņem?

• atlīdzību par bērna aprūpi proporcionāli dienu skaitam, kurās bērns atrodas pie kontaktpersonas, par pamatu ņemot 60% no valstī noteiktās minimālās darba algas mēnesī (neatkarīgi no aprūpē nodoto bērnu skaita);
• pabalstu bērna uzturam 2,13 euro dienā par katru bērnu.
• pēc sociālā darbinieka ieteikuma, nepieciešamības gadījumā, vienreizēju pabalstu bērna aprūpes nodrošināšanai (apģērba iegādei, medikamentu, mācību grāmatu iegādei u.c.).

Ģimene ir mūsu sabiedrības pamatšūniņa. Ir dzīves mirkļi, kad ikviens no mums var nonākt krīzes situācijā, kad paša spēki šķiet tik nepietiekoši. Ir situācijas, kad mazais cilvēkbērns ir palicis neaizsargāts, bez mīlestības, viņam ir nepieciešams atbalsts, lai mazais cilvēks spētu atrast savu vietu šajā pasaulē. Arī viņš taču radīs savus bērnus, arī viņš būs vecāks kādai mazai dvēselei...