Konkurss "Gada balva sociālajā darbā 2023" un "Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2023"

Izsludināta iedzīvotāju balsošana konkursā „Gada balva sociālajā darbā 2023” un "Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2023"

Labklājības ministrija no 2024. gada 3. janvāra līdz 26. janvārim izsludina iedzīvotāju balsošanu par izvirzītajiem pretendentiem .

Nominantu vidū arī novadnieki:

Aktualitātes 2024.gadā

Tukuma novada sociālais dienests informē, ka no 01.01.2024:

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 343 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 240 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 288 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

Tukuma novada pašvaldības atbalsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanā

Tukuma novada sociālais dienests informē, ka Tukumā, Raudas ielā 8 (Tukuma poliklīnikas telpās) turpina darboties Rehabilitācijas centrs “Avotiņš”. Līdz 2023.gada 30.oktobrim centrā “Avotiņš’, pakalpojumi tika nodrošināti ES projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros, tādēļ pakalpojumi tika nodrošināti tikai tiem bērniem ar invaliditāti un viņu likumiskiem apgādniekiem, kuri bija iesaistīti iepriekš minētā projektā.

Svētku pabalsts politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām

Pabalsts valsts svētkos 50,00 euro apmērā vienu reizi gadā tiek piešķirts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustību dalībniekiem vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Tukuma novada administratīvajā teritorijā, ar mērķi godināt un sniegt atbalstu, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Pabalsta apmērs noteikts uz vienu personu, neatkarīgi no statusu skaita.

Zupas virtuve Tukumā

Informējam, ka no 02.10.2023. darbojas zupas virtuve!
- Tukuma patversmes pagalmā - Dārza ielā 11/13, Tukumā
- Pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 11:00 līdz 11:30

Līdzi ņemt trauku zupas līdzņemšanai!

 

Kandavnieki- seniori un personas ar invaliditāti, tiek aicināti uz sarunu par nepieciešamajiem sociālajiem pakalpojumiem un to nodrošināšanas iespējām

Kandavas un apkārtējās teritorijas
seniori un personas ar invaliditāti!

Tukuma novada sociālā dienesta Rehabilitācijas nodaļa aicina Jūs uz sarunu par nepieciešamajiem sociālajiem pakalpojumiem un to nodrošināšanas iespējām.
Plānots uzsākt grupu fizioterapijas nodarbības un individuālās speciālistu konsultācijas, Jelgavas ielā 4a, Kandavā.

Aicinājums piedalīties aptaujā vecākus ar invaliditāti

Labklājības ministrija sadarbībā ar SIA “AC Konsultācijas” veic pētījumu, lai uzzinātu, kāds  atbalsts bērnu audzināšanā ir nepieciešams vecākiem ar invaliditāti. Pētījuma rezultātā tiks sagatavoti priekšlikumi, kuri tiks publicēti ministrijas mājaslapā šā gada nogalē.

Ja esat vecāks ar invaliditāti vecumā no 20 līdz 65 gadiem un audzināt vienu vai vairākus bērnus līdz 18 gadu vecumam, lūdzam aizpildiet šo anketu: https://www.visidati.lv/aptauja/1886314086/ 

Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Tukuma novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajos pilotprojektos - "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, (īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31.10.2023.),  “Metodika sociālajam darba ar sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām" aprobēšanas pilotprojektā (īstenošanas laiks 01.05.2022.

Lapas