Pakalpojumu sniegšana Tukuma novada sociālajā dienestā no 2021.g. 11. oktobra

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Tukuma novada pašvaldības iestādē “Tukuma novada sociālais dienests” sākot no š.g. 11.oktobra klientu pieņemšana tiek veikta tikai pēc iepriekšēja pieraksta (speciālistu kontaktinformācija).

Ierodoties uz konsultāciju, lūgums, piezvanīt speciālistam, lai speciālists jūs ielaistu ēkā un pavadītu uz konsultācijas vietu.

 

Bezmaksas informatīvais tālrunis 80205333

Lēciens pāri Covid

Biedrība “Palēciens Tev” laika posmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. oktobrim īsteno projektu Nr. VP2021/1-26 “Lēciens pāri Covid”. 
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros
Projekta finansējums: 10 000, 00 EUR

Vispasaules sociālā darba diena

Kopš 2007. gada, marta trešajā otrdienā, tiek svinēta Vispasaules sociālā darba diena. Katru gadu šajā dienā tiek akcentēti sociālā darba sasniegumi, veicināta sociālo dienestu un sociālo pakalpojumu redzamība, akcentētas dažādu sabiedrības grupu cilvēktiesības un sociālais taisnīgums. Tā ir nozīmīga diena sociālā darba kalendārā, kuru atzīmē sociālie darbinieki visā pasaulē, atspoguļojot profesijas ieguldījumu cilvēka, ģimenes, kopienas un plašākas sabiedrības stiprināšanā.

Tukuma novada iedzīvotājiem ārkārtas situācijas laikā ir iespēja saņemt psiholoģisko atbalstu

Tukuma novada pašvaldības iestāde “Tukuma novada sociālais dienests” aicina Tukuma novada iedzīvotājus ārkārtas situācijas laikā saņemt psiholoģisko atbalstu, sazinoties pa tālruni 28801171 ar psihologu Ivetu Grosšteinu ceturtdienās no plkst. 14:00-18:00.

ESI SVARĪGS!

Šis ir īpašs laiks! Visādā ziņā īpašs…gan esošās situācija mums ir nebijusi, gan rīcība tajā, gan cilvēku attieksme un daudz kas cits…
Mums apkārti ir cilvēki, kurus ir skāris Covid – 19, un viņiem nepieciešams atbalsts un aprūpe ikdienā!
Ja jūti, ka Tevi tas uzrunā, esi gatavs tajā iesaistīties, aicinām uz diskusiju 22.12.2020. plkst.10:00 (zoom), aizpildot zemāk norādīto aptauju.

https://www.visidati.lv/aptauja/1666202668/

Piedalies diskusijā "Neturi muti"

Diskusijas mērķis ir apzināt jauniešu pieredzes un viedokļus par iespējām un izaicinājumiem, ar ko saskaras jaunieši, kas dzīvo Tukuma novadā. Tas palīdzēs Tukuma novada pašvaldībai uzlabot vai radīt pakalpojumus un iespējas, kur tie, pēc jauniešu domām, šobrīd trūkst vai neatbilst vajadzībām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, kas saistīti ar mācībām un skolu vidi, iespējām atrast sev interesējošas aktivitātes un nodarbības brīvā laika pavadīšanai, saņemt atbalstu un konsultācijas sev būtiskos jautājumos un sarežģītās dzīves situācijās. Tāpat vēlamies Tev jautāt, kā Tu kopumā jūties Tukuma novadā, savā pagastā, pilsētā. Vai vietā, kur dzīvo, jaunietim ir ko darīt, vai tā ir droša ? Vai apkārtējiem iedzīvotājiem ir pozitīva, pretimnākoša attieksme pret jauniešiem.

Svētku pabalsts Politiski represētām personām

Godinot Politiski represētās personas Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienā, 2020.gada 25. novembrī Tukuma novada Dome pieņēma lēmumu “ Par svētku pabalstu politiski represētajām personām “(25,54.§.), piešķirts svētku pabalsts 100,00 euro apmērā politiski represētām personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Tukuma novada pašvaldības teritorijā. 

Lapas