Vakances


Informācija atjaunota 29.10.2018.

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”

izsludina atklātu konkursu uz

SOCIĀLĀ REHABILITĒTĀJA (uz nenoteiktu laiku) 1.0 slodzes amatu Sociālo pakalpojumu centrā „Mežrozītes”, Irlavas pagastā:


Ja vēlies veicināt personu ar invaliditāti un senioru dzīves kvalitāti, esi profesionālis savā jomā un komandas darbs Tev nav svešs, tad iespējams šis piedāvājums ir tieši Tev.

Par mums

Sociālo pakalpojumu centrs „Mežrozītes” ir dzīvesvieta personai ar garīga rakstura vai smagiem fiziskiem traucējumiem. Tā ir iespēja cilvēkam dzīvot labklājīgu dzīvi savā dzīvesvietā, būt noteicošam un atbildīgam par savu dzīvi.

Sociālo pakalpojumu centra „Mežrozītes” komandā ir 6 darbinieki.

Strādājot pie mums:

Nodrošināsi katra „Mežrozīšu” iedzīvotāja individuālo vajadzību un spēju izvērtējumu, mudināsi personu apgūt un nostiprināt ikdienai nepieciešamas prasmes – gatavot ēst, iepirkties, ravēt, aprūpēt sevi, gādāt par veselību u.c., rosināsi apmeklēt dienas aprūpes centru, meklēt nodarbinātības iespējas. Būsi aktīvs centra komandas dalībnieks.

Saņemsi kvalifikācijai atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu no 512.00 līdz 552.00 eiro mēnesī, pirms nodokļu nomaksas; darba devēja noteiktās sociālās garantijas.

Ko vēlamies sagaidīt no Tevis:

Izglītība: pirmā līmeņa augstāko izglītību ar kvalifikāciju sociālais rehabilitētājs

Darba pieredze: pieredze sociālā rehabilitētāja darbā un darbā ar mazaisargātām cilvēku grupām tiks uzskatīta par priekšrocību

Kompetences: prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, prasme strādāt komandā, spēja „mākonī saskatīt zelta maliņu”

Īpašības: pacietība, neatlaidība, empātija

Valodu zināšanas: latviešu un krievu valodas zināšanas

Darba vieta: „Mežrozītes”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads

Kontaktinformācija: Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovska-Migunova, mob.t. 22036464, jelena.hodakovska-migunova@tukums.lv vai soc.nod@tukums.lv

Sūti savu CV, motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas uz norādīto e-pastu līdz 2018.gada 21.decembrim un mēs ļoti priecāsimies Tevi uzaicināt uz tikšanos.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.pantu, Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī amata konkursa norisi; personas datu apstrādes pārzinis ir Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”, kontaktinformācija Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”

aicina darbā

FIZIOTERAPEITU (uz nenoteiktu laiku) uz 0.5 slodzi dienas aprūpes centrā „Saime”:


Ja vēlies veicināt personu ar invaliditāti un senioru dzīves kvalitāti, esi profesionālis savā jomā un komandas darbs Tev nav svešs, tad iespējams šis piedāvājums ir tieši Tev.

Par mums

Dienas aprūpes centrā „Saime” nodrošina, Tukuma novada pašvaldības iedzīvotājiem ar invaliditāti, pirmspensijas un pensijas vecumā, u.c. sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem, pasākumu kopumu (pašaprūpes, darba, radošo un veselības veicināšanas prasmju treniņi, saskarsmes prasmju veicināšana, medicīniskā rehabilitācija) sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai un dienas sociālo aprūpi personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Dienas aprūpes centra „Saime” komandā ir 11 darbinieki.

Strādājot pie mums:

Nodrošināsi fizioterapijas individuālās un grupu nodarbības personām ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem, sadarbojoties ar ārstniecības speciālistiem un dienas aprūpes centra komandu; veiksi profilaktiski izglītojošo darbu ar klientiem par fiziskās aktivitātes nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā un saglabāšanā. Saņemsi kvalifikācijai atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu no 345.00-385.00 eiro mēnesī(atbilstoši 20 stundu darba nedēļai), pirms nodokļu nomaksas; darba devēja noteiktās sociālās garantijas.

Ko vēlamies sagaidīt no Tevis:

Izglītība: profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē, fizioterapeita kvalifikāciju un Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienības izdotu sertifikātu, kas dod tiesības praktizēt pastāvīgi kā fizioterapeitam; vai fizioterapijas studiju pēdējā kursa students ar plānoto iegūstamo kvalifikāciju fizioterapeits

Darba pieredze: pieredze fizioterapeita darbā un darbā ar mazaisargātām cilvēku grupām tiks uzskatīta par priekšrocību

Kompetences: prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, prasme strādāt komandā, spēja „mākonī saskatīt zelta maliņu”

Īpašības: pacietība, neatlaidība, empātija

Valodu zināšanas: latviešu un krievu valodas zināšanas

Īpašās prasības: vēlama reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu reģistrā

Darba vieta: Dārzniecības iela 2a, Tukums, Tukuma novads

Kontaktinformācija: Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovska-Migunova, mob.t. 22036464, jelena.hodakovska-migunova@tukums.lv vai soc.nod@tukums.lv

Sūti savu CV, motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas uz norādīto e-pastu līdz 2018.gada 21.decembrim un mēs ļoti priecāsimies Tevi uzaicināt uz tikšanos.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.pantu, Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī amata konkursa norisi; personas datu apstrādes pārzinis ir Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”, kontaktinformācija Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”

izsludina atklātu konkursu uz

 

sociālā rehabilitētāja (uz nenoteiktu laiku) 1.0 slodzes amatu Sociālo pakalpojumu centrā „Mežrozītes”, Irlavas pagastā:

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • pirmā līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais rehabilitētājs;
 • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
 • augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • latviešu un krievu valodas zināšanas.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • sadarboties ar sociālo darbinieku;
 • piedalīties sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē, realizācijā, pilnveidē un izvērtēšanā;
 • attīstīt jaunas un uzlabot klienta esošās klienta pašaprūpes un sociālās prasmes;
 • īstenot klienta sociālo aktivizāciju un paša resursu aktivizāciju tā dzīves kvalitātes paaugstināšanai;
 • klienta interesēs sadarboties ar medicīnas, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēm;
 • apzināt klientam nepieciešamos resursus un piesaistīt tos;
 • plānot un organizēt ikdienas aktivitātes;
 • organizēt grupu nodarbības.

 

Piedāvājam:

 • Darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā;
 • Kvalifikācijai atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu no 512.00 līdz 552.00 eiro mēnesī, pirms nodokļu nomaksas;
 • Sociālās garantijas.

Papildus informācija: Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovska-Migunova, mob.t. 22036464, e-pasts- jelena.hodakovska-migunova@tukums.lv.

 

Dokumentu iesniegšanas termiņš- 31.07.2018. Dokumenti jāiesniedz personīgi Tukuma novada sociālajā dienestā (Tidaholmas ielā 1, Tukumā) vai jāsūta uz e-pastu- soc.nod@tukums.lv, ar norādi „Sociālais rehabilitētājs”, iesniedzamie dokumenti- motivēts pieteikums; dzīves apraksts (CV); izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas pretendentiem.

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī amata konkursa norisi; personas datu apstrādes pārzinis ir Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”, kontaktinformācija Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.

sociālā darbinieka (uz nenoteiktu laiku) amatu:

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • pirmā  (sociālās palīdzības organizators) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām; u.c. biroja tehniku (skeneris, kopētājs, fakss);
 • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
 • augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • „B” kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • latviešu un krievu valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:

 • novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju un noteikt nepieciešamās sociālās palīdzības veidu, apjomu, saņemšanas ilgumu un līdzdarbības pienākumus;
 • piešķirt sociālās palīdzības pabalstus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros, un atbildēt par to tiesiskumu;
 • apsekot klientu dzīvesvietā;
 • strādāt ar vienoto sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu SOPA.

Piedāvājam:

 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā;
 • kvalifikācijai atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu no 736-776 eiro mēnesī, pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

Kontaktinformācija: Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Inga Eizengrauda, mob.t. 26644939.

E-pasts:  soc.nod@tukums.lv

Sūti savu CV, motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas, atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darbavietas vai arī CV norādīt personas, kuras var sniegt rekomendācijas uz norādīto e-pastu un mēs ļoti priecāsimies Tevi uzaicināt uz tikšanos.
Sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas pretendentiem.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.pantu, Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī amata konkursa norisi; personas datu apstrādes pārzinis ir Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”, kontaktinformācija Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.


sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem
(uz nenoteiktu laiku) amatu:

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām; u.c. biroja tehniku(skeneris, kopētājs, fakss);
 • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
 • augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • „B” kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • latviešu un krievu valodas zināšanas.

Galvenie  amata pienākumi:

 • veikt sociālo darbu ar personu, ģimeni, personu grupām;
 • organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
 • sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • strādāt ar vienoto sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu SOPA.

Piedāvājam:

 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā;
 • kvalifikācijai atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu- no 759- 799 eiro mēnesī, pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

Kontaktinformācija: Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Inga Eizengrauda, mob.t. 26644939.

E-pasts:  soc.nod@tukums.lv

Sūti savu CV, motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas, atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darbavietas vai arī CV norādīt personas, kuras var sniegt rekomendācijas uz norādīto e-pastu un mēs ļoti priecāsimies Tevi uzaicināt uz tikšanos.
Sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas pretendentiem.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.pantu, Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī amata konkursa norisi; personas datu apstrādes pārzinis ir Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”, kontaktinformācija Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.


fizioterapeita (uz nenoteiktu laiku) 0,5 slodzes amatu
dienas aprūpes centrā „Saime” un Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrā „Rīti”:

Ja vēlies veicināt personu ar invaliditāti un senioru dzīves kvalitāti, esi profesionālis savā jomā un  komandas darbs Tev nav svešs, tad iespējams šis piedāvājums ir tieši Tev.

Par mums: Dienas aprūpes centrā „Saime” un Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrā „Rīti” nodrošina, Tukuma novada pašvaldības iedzīvotājiem ar invaliditāti, pirmspensijas un pensijas vecumā, ģimenēm ar bērniem u.c. sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem, pasākumu kopumu (pašaprūpes, darba, radošo un veselības veicināšanas prasmju treniņi, saskarsmes prasmju veicināšana, medicīniskā rehabilitācija) sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai un dienas sociālo aprūpi personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.
Dienas aprūpes centra „Saime” komandā ir 11 darbinieki.
Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centra „Rīti” komandā ir 9 darbinieki.

Strādājot pie mums: Nodrošināsi fizioterapijas individuālās un grupu nodarbības personām ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem, sadarbojoties ar ārtsniecības speciālistiem un dienas centru komandām; veiksi profilaktiski izglītojošo darbu ar klientiem par fiziskās aktivitātes nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā un saglabāšanā. Saņemsi kvalifikācijai atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu no 680.00-720.00 euro mēnesī, pirms nodokļu nomaksas; darba devēja noteiktās sociālās garantijas.

Ko vēlamies sagaidīt no Tevis:

Izglītība:  profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē, fizioterapeita kvalifikāciju un Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienības izdotu sertifikātu, kas dod tiesības praktizēt pastāvīgi kā fizioterapeitam

Darba pieredze: pieredze fizioterapeita darbā un darbā ar mazaisargātām cilvēku grupām tiks uzskatīta par priekšrocību

Kompetences: prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, prasme strādāt komandā, spēja „mākonī saskatīt zelta maliņu”

Īpašības: pacietība, neatlaidība, empātija

Valodu zināšanas:  latviešu un krievu valodas zināšanas

Īpašās prasības: reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu reģistrā

Darba vieta:  Dāzniecības iela 2a, Tukums un „Rīti”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads

Kontaktinformācija: Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovska-Migunova, mob.t. 22036464

E-pasts:  soc.nod@tukums.lv

Sūti savu CV, motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas, atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darbavietas vai arī CV norādīt personas, kuras var sniegt rekomendācijas uz norādīto e-pastu un mēs ļoti priecāsimies Tevi uzaicināt uz tikšanos.