Vakances

Informācija atjaunota 13.07.2017.

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”

izsludina atklātu konkursu uz

 

sociālā rehabilitētāja (uz nenoteiktu laiku) 1.0 slodzes amatu Sociālo pakalpojumu centrā

„Mežrozītes”, Irlavas pagastā:

Ja vēlies veicināt personu ar invaliditāti un senioru dzīves kvalitāti, esi profesionālis savā jomā un

komandas darbs Tev nav svešs, tad iespējams šis piedāvājums ir tieši Tev.

Par mums

Sociālo pakalpojumu centrs „Mežrozītes” ir dzīvesvieta personai ar garīga rakstura vai smagiem

fiziskiem traucējumiem. Tā ir iespēja cilvēkam dzīvot labklājīgu dzīvi savā dzīvesvietā, būt

noteicošam un atbildīgam par savu dzīvi.

Sociālo pakalpojumu centra „Mežrozītes” komandā ir 6 darbinieki.

Strādājot pie mums:

Nodrošināsi katra „Mežrozīšu” iedzīvotāja individuālo vajadzību un spēju izvērtējumu, mudināsi

personu apgūt un nostiprināt ikdienai nepieciešamas prasmes – gatavot ēst, iepirkties, ravēt, aprūpēt

sevi, gādāt par veselību u.c., rosināsi apmeklēt dienas aprūpes centru, meklēt nodarbinātības

iespējas. Būsi aktīvs centra komandas dalībnieks.

Saņemsi kvalifikācijai atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu no 476.00 līdz 516.00 euro mēnesī,

pirms nodokļu nomaksas; darba devēja noteiktās sociālās garantijas.

Ko vēlamies sagaidīt no Tevis:

Izglītība: pirmā līmeņa augstāko izglītību ar kvalifikāciju sociālais rehabilitētājs

Darba pieredze: pieredze sociālā rehabilitētāja darbā un darbā ar mazaizsargātām cilvēku grupām tiks

uzskatīta par priekšrocību

Kompetences: prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu

viedokli, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi

pieņemt lēmumus, prasme strādāt komandā, spēja „mākonī saskatīt zelta maliņu”

Īpašības: pacietība, neatlaidība, empātija

Valodu zināšanas: latviešu un krievu valodas zināšanas

 

Darba vieta: „Mežrozītes”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads

Kontaktinformācija: Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovska-Migunova, mob.t. 22036464

E-pasts: soc.nod@tukums.lv 

 

Sūti savu CV, motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas,

atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darbavietas vai arī CV norādīt

personas, kuras var sniegt rekomendācijas uz norādīto e-pastu līdz 2017.gada 31.jūlijam un mēs

ļoti priecāsimies Tevi uzaicināt uz tikšanos.


 

fizioterapeita (uz nenoteiktu laiku) 1.0 slodzes amatu

dienas aprūpes centrā „Saime” un Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrā „Rīti”:

Ja vēlies veicināt personu ar invaliditāti un senioru dzīves kvalitāti, esi profesionālis savā jomā un  komandas darbs Tev nav svešs, tad iespējams šis piedāvājums ir tieši Tev.

Par mums

Dienas aprūpes centrā „Saime” un Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrā „Rīti” nodrošina, Tukuma novada pašvaldības iedzīvotājiem ar invaliditāti, pirmspensijas un pensijas vecumā, ģimenēm ar bērniem u.c. sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem, pasākumu kopumu (pašaprūpes, darba, radošo un veselības veicināšanas prasmju treniņi, saskarsmes prasmju veicināšana, medicīniskā rehabilitācija) sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai un dienas sociālo aprūpi personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Dienas aprūpes centra „Saime” komandā ir 11 darbinieki.

Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centra „Rīti” komandā ir 9 darbinieki.

Strādājot pie mums:

Nodrošināsi fizioterapijas individuālās un grupu nodarbības personām ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem, sadarbojoties ar ārtsniecības speciālistiem un dienas centru komandām; veiksi profilaktiski izglītojošo darbu ar klientiem par fiziskās aktivitātes nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā un saglabāšanā. Saņemsi kvalifikācijai atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu no 680.00-720.00 euro mēnesī, pirms nodokļu nomaksas; darba devēja noteiktās sociālās garantijas.

Ko vēlamies sagaidīt no Tevis:

Izglītība:  profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē, fizioterapeita kvalifikāciju un Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienības izdotu sertifikātu, kas dod tiesības praktizēt pastāvīgi kā fizioterapeitam

Darba pieredze: pieredze fizioterapeita darbā un darbā ar mazaisargātām cilvēku grupām tiks uzskatīta par priekšrocību

Kompetences: prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, prasme strādāt komandā, spēja „mākonī saskatīt zelta maliņu”

Īpašības: pacietība, neatlaidība, empātija

Valodu zināšanas:  latviešu un krievu valodas zināšanas

Īpašās prasības: reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu reģistrā

Darba vieta:  Dāzniecības iela 2a, Tukums un „Rīti”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads

Kontaktinformācija: Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovska-Migunova, mob.t. 22036464

E-pasts:  soc.nod@tukums.lv

Sūti savu CV, motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas, atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darbavietas vai arī CV norādīt personas, kuras var sniegt rekomendācijas uz norādīto e-pastu līdz  2017.gada 31.jūlijam un mēs ļoti priecāsimies Tevi uzaicināt uz tikšanos.


 

dežuranta-kurinātāja (uz nenoteiktu laiku) 1.0 slodzes amatu Tukuma patversmē:

Ja vēlies sniegt atbalstu Tukuma novada iedzīvotājiem, kuri zaudējuši mājokli un kurinātāja darbs Tev nav svešs, tad iespējams šis piedāvājums ir tieši Tev.

Par mums

Tukuma patversme  nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.

Tukuma patversmes komandā ir 6 darbinieki.

Strādājot pie mums: ik vakaru sagaidīsi Tukuma patversmē klientus; nodrošināsi vakariņu, brokastu un gultas veļas izsniegšanu; palīdzēsi klientam parūpēties par higiēnu; radīsi drošu vidi patversmē, gādājot par kārtību un noteikumu ievērošanu, rūpēsies par siltumu patversmē t.sk. sagatavosi malku; katrā klientā novērtēsi spējas un rosināsi viņu pārmaiņām. Saņemsi atalgojumi pēc noteiktām minimālās algas (380 euro mēnesī) tarifa likmēm -  atbilstoši nostrādātajām stundām, virstundu samaksa atbilstoši nostrādātām nakts un svētku dienām.

Ko vēlamies sagaidīt no Tevis:

Izglītība:  vidējo vai pirmā līmeņa augstāko izglītība ar kvalifikāciju sociālais aprūpētājs

Darba pieredze: pieredze darbā ar mazaisargātām cilvēku grupām

Kompetences: prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, spēja izturēt fizisku slodzi, prasme strādāt komandā, spēja „mākonī saskatīt zelta maliņu”

Īpašības: optimistisks, taisnīgs

Valodu zināšanas:  latviešu un krievu valodas zināšanas.

Īpašās prasības: zemspiediena katlu iekārtu operatora apliecība

Darba vieta:  Dārza iela11/13, Tukums, Tukuma novads

Kontaktinformācija: Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovska-Migunova, mob.t. 22036464

E-pasts:  soc.nod@tukums.lv

Sūti savu CV, motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas, atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darbavietas vai arī CV norādīt personas, kuras var sniegt rekomendācijas uz norādīto e-pastu līdz  2017.gada 31.jūlijam un mēs ļoti priecāsimies Tevi uzaicināt uz tikšanos.