Tiek organizēta nometne bērniem no mazturīgām ģimenēm

Tiek organizēta nometne bērniem no mazturīgām ģimenēm

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/011 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus " ietvaros tiek organizēta nometne bērniem no mazturīgām ģimenēm.

Lasīt vairāk