Rekvizīti

No 01.01.2021 izmaiņas rekvizītos!

Nosaukums: Tukuma novada Dome

Struktūrvienības nosaukums: 
Tukuma novada pašvaldības iestāde “Tukuma novada sociālais dienests”

Nodokļa maksātāja reğ.Nr.LV90000050975

Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Faktiskā adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Norēķinu konti:
LV17HABA0001402040731 HABALV22 SWEDBANK AS
LV36UNLA0050005218803 UNLALV2X SEB BANKA AS
LV58PARX0001396060003 PARXLV2X CITADELE AS