Pabalsts apaļajā dzīves jubilejā

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

Pabalsts apaļajā dzīves jubilejā

12. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā mērķis ir godināt personu dzīves jubilejā, kā arī iepazīties ar personas dzīves vidi, dzīves kvalitāti, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides veidošanu novada pašvaldības teritorijā dzīvojošiem pensijas vecuma iedzīvotājiem, kā arī identificētu viņu sociālās problēmas.

13. Pabalstu apaļajā dzīves jubilejā ir tiesības saņemt Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām, kurām attiecīgā gadā paliek 75, 80, 85, 90, 95, 100, 101,102 un vairāk gadu (turpmāk– Pabalsts apaļajā dzīves jubilejā).

 

14. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā apmērs:

14.1. 75 dzīves gadi - 30,00 euro;

14.2. 80 dzīves gadi – 35,00 euro;

14.3. 85 dzīves gadi - 45,00 euro;

14.4. 90 dzīves gadi - 50,00 euro;

14.5. 95 dzīves gadi - 75,00 euro;

14.6. 100 dzīves gadi - 150,00 euro;

14.7. 101 dzīves gadi - 151,00 euro, par katru nākamo dzīves gadu papildus 1 euro.

 

15. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā saņemšanas kārtība:

15.1. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā saņemšanas kārtību organizē Tukuma novada Dome, slēdzot sadarbības līgumu ar institūcijām - Tukuma novada sociālo dienestu un Tukuma pilsētas pensionāru biedrību, kas piedalās un veic Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā pasniegšanu. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā pasniegšanā var piedalīties Tukuma novada Domes pārstāvis, pagastu pārvalžu vadītāji;

15.2. personu sveic un Pabalstu apaļajā dzīves jubilejā pasniedz personas dzīvesvietā, jubilejas dienā vai citā dienā, iepriekšēji saskaņojot to ar sveicamo personu.

 

Pakalpojuma apraksts