Maksas pakalpojumi

Ievietots 26.01.2016.

APSTIPRINĀTI

ar Tukuma novada Domes 26.11.2015.

lēmumu (prot. Nr.13, 3.§.)

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Tukumā

2015.gada 26.novembrī                                                                                                                                Nr.26

(prot. Nr.13, 3.§.)

Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras

„Tukuma novada sociālais dienests”

maksas pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka maksu par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests) sniegtajiem pakalpojumiem.

2. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saistošo noteikumu “Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” pielikumā.

3. Maksas pakalpojumos ietvertie pasākumi, kā arī to saņemšanas un piešķiršanas kārtība noteikta ar Tukuma novada Domes 2015.gada 26.marta Tukuma novada saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu” un Tukuma novada Domes 2010.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par atvieglojumiem zobu protezēšanai, zobu protēžu labošanai, pirts pakalpojumiem un autotransporta izmantošanai braucieniem uz medicīnas iestādēm”.

4. Izvērtējot konkrēto gadījumu, pamatojoties uz objektīviem lietas apstākļiem, Tukuma novada sociālā dienesta direktors var pilnīgi vai daļēji atbrīvot personu no maksas par sniegtajiem pakalpojumiem, par to pieņemot lēmumu. Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

5. Tukuma novada sociālais dienests ir atbildīgs par šo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanu, kā arī par no maksas pakalpojumu sniegšanas iegūto finansējumu izlietojumu.

6. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada Domes 2011.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.12 „Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumi”.

 

Pielikums

Tukuma novada Domes 26.11.2015.

saistošajiem noteikumiem Nr.26

 

Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”

sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

 

Nr.

Pakalpojuma veids

Cena

(euro)

 

I. Aprūpe mājās un medicīniskie pakalpojumi aprūpes istabās

1.1

Aprūpe mājās (stundā)

3,81

1.2.

Aprūpe mājās pēc izsaukuma (stundā) pilsētas teritorijā

3,92

1.3.

Aprūpe mājā pēc izsaukuma (stundā) pagastu teritorijā

4,61

1.4.

Mobilās aprūpes mājās pakalpojums (stundā)

7,06

1.5.

Holesterīna pārbaude (par vienu manipulāciju)

2,27

1.6.

Cukura līmeņa noteikšana asinīs (par vienu manipulāciju)

1,77

 

 

II. Masāžas pakalpojumi Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām ar invaliditāti (1 masāžas reize):

 

2.1

Galva (pieres-deniņu-paura rajons)

2,41

2.2.

Apkakles zona (kakla mugurējā virsma un plecu josla)

4,81

2.3.

Muguras krūšu daļa

2,41

2.4.

Muguras jostas-krustu daļa

3,61

2.5.

Mugura (krūšu, jostas, krustu daļa)

6,01

2.6.

Mugura (kakla, krūšu, jostas, krustu daļa)

8,42

2.7.

Pleca locītava un augšdelms līdz elkonim

2,41

2.8.

Apakšdelms un plauksta

2,41

2.9.

Gūžas locītava un augšstilba augšējā trešdaļa

2,41

2.10.

Gūžas locītava un augšstilbs no abām pusēm

2,41

2.11.

Augšstilbs no abām pusēm

2,41

2.12.

Apakšstilbs no abām pusēm

2,41

2.13.

Pēda

2,41

 

 

III. Fizioterapeita pakalpojums (par 1 reizi)

 

3.1.

Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām ar invaliditāti

3,15

3.2.

Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām ar draudošu invaliditāti

3,15

3.3.

Jauniešiem ar stājas traucējumiem

3,15

 

 

IV. Slinga terapija, nūjošanas u.c pakalpojumi (par 1 reizi)

 

4.1.

relaksācija slingā (15min)

2,31

4.2.

Nūjošanas apmācība (par 1 reizi)

1,47

 

 

V. Sociālā darba ietvaros sniegtie pasākumi

 

5.1.

Psihologa konsultācija (par vienu konsultāciju)

21,07

5.2.

Jurista konsultācija (par 1 konsultāciju)

9,64

5.3.

Atbalsta grupas apmeklēšana

1,45

 

 

VI. Higiēnas pakalpojumi

 

6.1.

duša Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām (līdz 30 min)

2,44

6.2.

duša Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (līdz 30 min)

1,22

6.3.

duša ar asistentu Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (līdz 30 min)

2,20

6.4.

veļas mazgāšana Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (par vienu reizi)

2,44

6.5.

veļas mazgāšana Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām (par vienu reizi)

4,87

6.6.

veļas žāvēšana Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (par vienu reizi)

2,44

6.7.

veļas žāvēšana Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām (par vienu reizi)

4,88

 

 

VII. Patversmes pakalpojums

 

7.1.

Patversmes pakalpojums (par uzturēšanās nakti)

9,70

7.1.1.

Patversmes pakalpojums Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām, kuras patversmē uzturas ilgāk par 30 dienām (par uzturēšanās nakti)

1,65

7.1.2.

Patversmes pakalpojums Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz Valstī noteikto trūcīgas personas ienākuma līmeni (par uzturēšanās nakti)

0,97

7.1.3.

Patversmes pakalpojums Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām, kuri patversmē nepārtraukti uzturas ilgāk par diviem mēnešiem un kuru ienākumu līmenis nepārsniedz Valstī noteikto trūcīgas personas ienākuma līmeni (par uzturēšanās nakti)

1,46

7.1.4.

Patversmes pakalpojums Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām, kuras patversmē nepārtraukti (30 dienu starplaikā) uzturas ilgāk par četriem mēnešiem un kuru ienākumu līmenis nepārsniedz Valstī noteikto trūcīgas personas ienākuma līmeni (par uzturēšanās nakti)

1,65

7.2.

Uzturēšanās ģimenes krīzes istabā (par istabu diennaktī)

21,25

7.2.1.

ģimenei ar bērniem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Tukuma novadā, kuri patversmē nepārtraukti uzturas līdz 6 mēnešiem (par istabu diennaktī)

2,12

7.2.2.

ģimenei ar bērniem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Tukuma novadā, kuri patversmē nepārtraukti uzturas ilgāk par 6 mēnešiem (par istabu diennaktī)

neieskaitot maksu par izmantotajiem higiēnas pakalpojumiem

5,31

 

 

VIII. Grupu dzīvoklis

 

8.1.

Grupu dzīvokļa pakalpojums (par vienu uzturēšanās dienu)

9,37

 

 

IX. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centrā

 

9.1.

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centra pakalpojums Invalīdu dienas centrā “Saime” (par vienu uzturēšanās dienu)

5,64

Līdzmaksājums ēdināšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra pakalpojumam Invalīdu dienas centrā “Saime

1,69

9.2.

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centra pakalpojums Dienas centrā “Saimīte

8,37

Līdzmaksājums ēdināšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra pakalpojumam Dienas centrā “Saimīte

 

Pusdienas

0,47

Launags

0,26

9.3.

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centra pakalpojums Slampes un Džūkstes kopienas centrā “Rīti

5,57

Līdzmaksājums ēdināšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas aprūpes pakalpojumam Slampes un Džūkstes kopienas centrā “Rīti

 

t.sk.: Pusdienas

1,07

Brokastis

0,57

Vakariņas

0,71

 

 

 

X. Autotransporta izmantošana braucieniem uz medicīnas iestādēm, kā arī nodrošinot sociālos pakalpojumus

 

10.1.

Par 1 km

0,23

10.2.

Par 1 km, ja tiek izmantots specializētais transports

0,34