Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” aicina kļūt par ĢIMENES ASISTENTU Tukuma novadā

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra”

aicina kļūt par

ĢIMENES ASISTENTU

Tukuma novadā

 

 

Aicinām atsaukties kandidātus/es ar: augstāko izglītību sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā, sociālajās aprūpes, sociālās rehabilitācijas jomā, pedagoģijā, psiholoģijā, vai profesionālo vidējo izglītību sociālās vai veselības aprūpes jomā; vēlama darba pieredzi darbā ar bērniem un/vai ģimenēm; pozitīva attieksme pret Klientu; patstāvība, precizitāte un atbildības sajūta; spēja sadarboties; vietējo resursu pārzināšana.

 

Galvenie darba pienākumi: Klienta (ģimenes ar bērniem, jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes) dažādu prasmju un zināšanu pilnveidošanu, uzlabošana un attīstīšana.

 

Mēs piedāvājam: profesionālu atbalstu; regulāras tālākizglītošanās iespējas; iespēju darbu apvienot ar pamatdarbu.

 

Ģimenes asistenta pakalpojums tiek nodrošināts sadarbojoties ar pašvaldības sociālo dienestu.

 

Aicinam sūtīt CV uz e-pastu: gimenes@krize.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni +371 6564258.