Tukuma novada sociālā dienesta Invalīdu dienas centrs "Saime" 2014.gada 17.decembrī Katrīnas laukumā, Tukumā, rīko Ziemassvētku pasākumu "Katrīnas ķekatnieki"

Katrīnas ķekatnieki

Ai, bagāti Ziemassvētki,

Lejiņā nogājuši!

Tekam, veci, tekam, jauni,

Velkam svētkus kalniņā.

Tukuma novada sociālā dienesta Invalīdu dienas centrs "Saime" 2014.gada 17.decembrī Katrīnas laukumā, Tukumā, rīko Ziemassvētku pasākumu "Katrīnas ķekatnieki". Pasākumā aicināti draugi un sadarbības partneri no Kurzemes, Vidzemes un Zemgales aprūpes iestādēm un dienas centriem.

Decembris HIV profilakses mēnesis

Katru gadu 1.decembrī visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules AIDS diena

Tukuma novada pašvaldības aģentūra "Tukuma novada sociālais dienests" informē, ka šogad Tukuma novadā decembris ir HIV profilakses mēnesis, kura laikā iedzīvotājiem būs iespēja bezmaksas veikt EXPRESTESTUS uz HIV un saņemt Tukuma novada sociālā dienesta atkarību speciālista konsultāciju. Pakalpojumi ir anonīmi un tiek sniegti Tukumā, Dārza ielā 11/13, HIV profilakses kabinetā (Tukuma patversmes telpās).

Vietne informācijai, kas ir svarīga bērnu ar speciālām vajadzībām vecākiem, pedagogiem un speciālistiem, kas strādā ar šiem bērniem

IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS PIEDĀVĀ LATVIJĀ VĒL NEBIJUŠU PAKALPOJUMU

E- punkts (http://www.iic.lv/e-punkts/)  ir Latvijā vēl nebijis pakalpojums – vietne, kurā vienuviet atrodama informācija, kas ir svarīga bērnu ar speciālām vajadzībām vecākiem, pedagogiem un speciālistiem, kas strādā ar šiem bērniem.

Aicinājums kļūt par audžuģimeni vai kontaktpersonu

Aicinājums kļūt par audžuģimeni vai kontaktpersonu

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests" (turpmāk - Tukuma novada sociālais dienests) meklē ģimenes, kuras vēlas kļūt par audžuģimeni – sniegt atbalstu un mājas sajūtu bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī kontaktpersonas, kuras spēj nodrošināt īslaicīgu aprūpi (līdz vienam mēnesim) bērnam, kuram uz laiku nav savas ģimenes vai kuru viņa paša interesēs nedrīkst atstāt ģimenē.

Lapas