Tiesībsarga aptauja par cilvēka ķermeņa, orgānu un audu izmantošanu medicīnā

Tiesībsargs izstrādājis aptauju, kuras mērķis ir noskaidrot pilngadīgo Latvijas iedzīvotāju zināšanas par cilvēka ķermeņa, audu un orgānu ziedošanu medicīnas vajadzībām pēc cilvēka nāves. Aptaujā iegūtie rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā, lai pilnveidotu valstī spēkā esošo likumdošanu. Aptauja ir anonīma, un tās aizpildīšana aizņems apmēram 5 minūtes.

Aptauja: http://ej.uz/organimedicina

Apmācība audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētāijem, viesģimenēm 2017.gadā

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”

aicina

Tukuma novada audžuģimenes (arī tās, kurās šobrīd nav, ievietoti bērni), aizbildņus, adoptētājus, viesģimenes apmeklēt semināru

„Audžuvecāku kompetenču pilnveidošana”

Semināri Tukuma novada iedzīvotājiem par atkarības mazināšanas pasākumiem Tukuma novada trūcīgajiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem

 

Informējam, ka Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” Nr.9.2.4.2/16/I/011 ietvaros tiks organizēti Semināri Tukuma novada iedzīvotājiem par atkarības mazināšanas pasākumiem Tukuma novada trūcīgajiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem. Semināru mērķis :

EIROPAS ATBALSTS TRŪCĪGIEM IEDZĪVOTĀJIEM Atbalsta ietvaros papildpasākumu seminārs Sēmē 30.10.2017.

 

 

EIROPAS ATBALSTS TRŪCĪGIEM IEDZĪVOTĀJIEM

 

Atbalsta ietvaros papildpasākumu seminārs

 

30.10.2017. plkst. 10:00

 

Ezera ielā 1, Sēmes pagastā, Tukuma novadā

 

Dienas  kārtība:

  • palīdzība ģimenei noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus,
  • Komunikāciju prasmes ar bērniem ģimenē, institūcijās
  • diskusija
  • radošā darbnīca

EIROPAS ATBALSTS TRŪCĪGIEM IEDZĪVOTĀJIEM Atbalsta ietvaros papildpasākumu seminārs Lestenē 13.09.2017.

 

 

EIROPAS ATBALSTS TRŪCĪGIEM IEDZĪVOTĀJIEM

 

Atbalsta ietvaros papildpasākumu seminārs

 

13.09.2017. plkst. 13:00

 

 “Saules”, Lestenes pagastā,

Tukuma novadā

 

Dienas  kārtība:

„Mainos es, mainies tu”:

EIROPAS ATBALSTS TRŪCĪGIEM IEDZĪVOTĀJIEM Atbalsta ietvaros papildpasākumu seminārs Irlavā 13.09.2017.

 

 

EIROPAS ATBALSTS TRŪCĪGIEM IEDZĪVOTĀJIEM

 

Atbalsta ietvaros papildpasākumu seminārs

 

13.09.2017. plkst. 10:00

 

 “Svēteļi”, Irlavas pagastā pagastā,

Tukuma novadā

 

Dienas  kārtība:

„Mainos es, mainies tu”:

EIROPAS ATBALSTS TRŪCĪGIEM IEDZĪVOTĀJIEM Atbalsta ietvaros papildpasākumu seminārs Degolē 22.08.2017.

 

 

EIROPAS ATBALSTS TRŪCĪGIEM IEDZĪVOTĀJIEM

 

Atbalsta ietvaros papildpasākumu seminārs

 

22.08.2017. plkst. 10:00

 

Degoles pagasta tradīciju zālē, Degoles pagastā,

Tukuma novadā

 

Dienas  kārtība:

„Mainos es, mainies tu”:

Lapas