Projekts Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Informācija pašvaldības plašsaziņas līdzekļiem

28.01.2019.

 

Tukuma novada pašvaldība piedalās Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta īstenošanā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Tukuma novada pašvaldībā ir uzsākts izmēģinājumprojekts, kura ietvaros tika piedāvāts atbalsts 10 ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, ņemot vērā katra bērna un viņa vecāku individuālās vajadzības, lai nodrošinātu katram bērnam iespējami efektīvāko atbalstu funkcionālo traucējumu un to radīto seku novēršanai vai mazināšanai, un veicinātu vienlīdzīgu iespēju izmantošanu.

Projekts "PROTI un DARI!"

Aktualizēts 14.01.2019.

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”

Iemesli, kāpēc šodien jaunieši nemācās un nestrādā, ir visdažādākie – kādā brīdī pazūd motivācija un mācītiesprieks, piedzimst bērniņš, dodas darba meklējumos uz ārzemēm un citi.

Balstoties uz Tavām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tikai Tev tiks izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši Tev piemērotus atbalsta pasākumus, tiksi iepazīstināts ar dažādām profesijām, reālo darba dzīvi. Īpaši plānots darbvietu apmeklējums.Būs iespējas izmēģināt sevi brīvprātīgajā darbā. Varbūt turpināsi izglītoties kādā no mācības iestādēm?

 

 

Informatīvs materiāls par atbalstu politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Labklājības ministrija (turpmāk - ministrija) informē, ka politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki par godu Latvijas valsts 100. gadadienai saņems vienreizēju 100 eiro pabalstu. Minētā atbalsta piešķiršanu nosaka Ministru kabineta rīkojums Nr.405 “Par vienreizēja atbalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” (turpmāk – rīkojums Nr.405), kas š.g. 28. augustā pieņemts valdības sēdē.

Ja ģimene aprūpē vismaz piecus bērnus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 5. februāra rīkojuma Nr. 36 (prot. Nr. 6 25. §) “Par konceptuālo ziņojumu “Par sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018. - 2020. gadā” 2. punktu nodrošina Goda ģimenes gada pasākumu īstenošanu. Pasākuma “Latvijas Goda ģimenes gads” īstenošanas ietvaros ir paredzēti naudas līdzekļi biļešu iegādei, lai nodrošinātu daudzbērnu ģimeņu līdzdalību XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumos.

Publiskai apspriešanai tiek nodota Rīga plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija


Vēlamies informēt, ka saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes 2018. gada 16. marta lēmumu Nr. 8 publiskai apspriešanai tiek nodota Rīga plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija.

Aicinām apgūt starptautiski atzītu apmācību programmu audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem – AIRI.

 http://tnsd.lv/sites/default/files/sos.png       

“AIRI vecākiem”

(Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem)

Aicinām Jūs kā cilvēku, kurš ir ceļā uz tik svarīgo atbildību par kādu bez vecāku gādības palikušu bērnu/-iem, apgūt starptautiski atzītu apmācību programmu audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem – AIRI.

Mērķauditorija: audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi.

Vakances


Informācija atjaunota 29.10.2018.

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”

izsludina atklātu konkursu uz

SOCIĀLĀ REHABILITĒTĀJA (uz nenoteiktu laiku) 1.0 slodzes amatu Sociālo pakalpojumu centrā „Mežrozītes”, Irlavas pagastā:


Ja vēlies veicināt personu ar invaliditāti un senioru dzīves kvalitāti, esi profesionālis savā jomā un komandas darbs Tev nav svešs, tad iespējams šis piedāvājums ir tieši Tev.

Par mums

Sociālo pakalpojumu centrs „Mežrozītes” ir dzīvesvieta personai ar garīga rakstura vai smagiem fiziskiem traucējumiem. Tā ir iespēja cilvēkam dzīvot labklājīgu dzīvi savā dzīvesvietā, būt noteicošam un atbildīgam par savu dzīvi.

Sociālo pakalpojumu centra „Mežrozītes” komandā ir 6 darbinieki.

Strādājot pie mums:

Nodrošināsi katra „Mežrozīšu” iedzīvotāja individuālo vajadzību un spēju izvērtējumu, mudināsi personu apgūt un nostiprināt ikdienai nepieciešamas prasmes – gatavot ēst, iepirkties, ravēt, aprūpēt sevi, gādāt par veselību u.c., rosināsi apmeklēt dienas aprūpes centru, meklēt nodarbinātības iespējas. Būsi aktīvs centra komandas dalībnieks.

Saņemsi kvalifikācijai atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu no 512.00 līdz 552.00 eiro mēnesī, pirms nodokļu nomaksas; darba devēja noteiktās sociālās garantijas.

Ko vēlamies sagaidīt no Tevis:

Izglītība: pirmā līmeņa augstāko izglītību ar kvalifikāciju sociālais rehabilitētājs

Darba pieredze: pieredze sociālā rehabilitētāja darbā un darbā ar mazaisargātām cilvēku grupām tiks uzskatīta par priekšrocību

Kompetences: prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, prasme strādāt komandā, spēja „mākonī saskatīt zelta maliņu”

Īpašības: pacietība, neatlaidība, empātija

Valodu zināšanas: latviešu un krievu valodas zināšanas

Darba vieta: „Mežrozītes”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads

Kontaktinformācija: Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovska-Migunova, mob.t. 22036464, jelena.hodakovska-migunova@tukums.lv vai soc.nod@tukums.lv

Sūti savu CV, motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas uz norādīto e-pastu līdz 2018.gada 21.decembrim un mēs ļoti priecāsimies Tevi uzaicināt uz tikšanos.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.pantu, Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī amata konkursa norisi; personas datu apstrādes pārzinis ir Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”, kontaktinformācija Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”

aicina darbā

FIZIOTERAPEITU (uz nenoteiktu laiku) uz 0.5 slodzi dienas aprūpes centrā „Saime”:


Ja vēlies veicināt personu ar invaliditāti un senioru dzīves kvalitāti, esi profesionālis savā jomā un komandas darbs Tev nav svešs, tad iespējams šis piedāvājums ir tieši Tev.

Par mums

Dienas aprūpes centrā „Saime” nodrošina, Tukuma novada pašvaldības iedzīvotājiem ar invaliditāti, pirmspensijas un pensijas vecumā, u.c. sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem, pasākumu kopumu (pašaprūpes, darba, radošo un veselības veicināšanas prasmju treniņi, saskarsmes prasmju veicināšana, medicīniskā rehabilitācija) sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai un dienas sociālo aprūpi personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Dienas aprūpes centra „Saime” komandā ir 11 darbinieki.

Strādājot pie mums:

Nodrošināsi fizioterapijas individuālās un grupu nodarbības personām ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem, sadarbojoties ar ārstniecības speciālistiem un dienas aprūpes centra komandu; veiksi profilaktiski izglītojošo darbu ar klientiem par fiziskās aktivitātes nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā un saglabāšanā. Saņemsi kvalifikācijai atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu no 345.00-385.00 eiro mēnesī(atbilstoši 20 stundu darba nedēļai), pirms nodokļu nomaksas; darba devēja noteiktās sociālās garantijas.

Ko vēlamies sagaidīt no Tevis:

Izglītība: profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē, fizioterapeita kvalifikāciju un Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienības izdotu sertifikātu, kas dod tiesības praktizēt pastāvīgi kā fizioterapeitam; vai fizioterapijas studiju pēdējā kursa students ar plānoto iegūstamo kvalifikāciju fizioterapeits

Darba pieredze: pieredze fizioterapeita darbā un darbā ar mazaisargātām cilvēku grupām tiks uzskatīta par priekšrocību

Kompetences: prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, prasme strādāt komandā, spēja „mākonī saskatīt zelta maliņu”

Īpašības: pacietība, neatlaidība, empātija

Valodu zināšanas: latviešu un krievu valodas zināšanas

Īpašās prasības: vēlama reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu reģistrā

Darba vieta: Dārzniecības iela 2a, Tukums, Tukuma novads

Kontaktinformācija: Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovska-Migunova, mob.t. 22036464, jelena.hodakovska-migunova@tukums.lv vai soc.nod@tukums.lv

Sūti savu CV, motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas uz norādīto e-pastu līdz 2018.gada 21.decembrim un mēs ļoti priecāsimies Tevi uzaicināt uz tikšanos.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.pantu, Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī amata konkursa norisi; personas datu apstrādes pārzinis ir Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”, kontaktinformācija Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”

izsludina atklātu konkursu uz

 

sociālā rehabilitētāja (uz nenoteiktu laiku) 1.0 slodzes amatu Sociālo pakalpojumu centrā „Mežrozītes”, Irlavas pagastā:

Lapas