Kontaktpersonas

Administrācija

Ina Balgalve
Direktore

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 101
Sandra Silaraupe
Administratore-kasiere

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 100
29170040
80205333
Ieva Liepiņa
Juriste

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 210
Solveiga Lasmane
Vecākā grāmatvede

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 307
Agnese Koluža
Grāmatvede-ekonomiste

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 307
Silva Vavilova
Kancelejas pārzine

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 302
Dace Saulīte
Lietvede

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 302
Aira Miķe
Datu ievades operatore

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 302
Lāsma Ansfelde
Personāla speciāliste

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 303
Juris Zilgalvis
Datu ievades operators

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 302
Indulis Dambergs
Saimniecības vadītājs

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 306
Renāte Dukāte
Grāmatvede

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 307

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Daiga Kiseļeva
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 301
Anastasija Hjuņinena
Sociālā darbiniece darbam ar atkarīgām personām

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 113
Jeļena Hodakovska
Nodaļas vadītāja

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 110
Valērijs Pavličenko
Autovadītājs
27066544

Astra Peipa
Sociālā darbiniece

Dārzniecības 2A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Kristīne Mušinska
Fizioterapeite

Dārzniecības 2A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101



Kristīne Āriņa
Sociālā rehabilitētāja

Dārzniecības 2A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101



...
Sociālā aprūpētāja

Dārzniecības 2A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101



Zinta Balnasa
Sociālā aprūpētāja

Dārzniecības 2A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

28928999

Vakance
Sociālā aprūpētāja

Dārzniecības 2A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101



Edgars Pūpols
Sociālā aprūpētāja

Dārzniecības 2A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101



Iveta Majauska-Rimša
Sociālais rehabilitētājs

Dārzniecības 2A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101



Kristīne Birzniece
Sociālā aprūpētāja

Dārzniecības 2A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101



Astra Peipa
Sociālā darbiniece

Dārzniecības 2a, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
mob.t. 28928999

Gaļina Šermuksīte
Sociālā aprūpētāja

Dārzniecības 2a, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
mob.t. 28928999

29659543

Inta Ozoliņa
Sociālā aprūpētāja

Dārzniecības 2a, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
mob.t. 28928999

29659543

Anita Štarka
Sociālā darbiniece darbam ar bezpajumtniekiem

Dārza iela 11/13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Līga Līcīte
Dežurants-kurinātājs

Dārza iela 11/13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

25608446

Ilga Girgensone
Sociālā darbiniece

„Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119

25614945

Indra Linde
Sociālā rehabilitētāja

„Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119

25614945

Ilona Alksne
Interešu pulciņa audzinātājs

„Biedrību nams”, Džūkste

26321230

Kristīne Mušinska
Fizioterapeits

„Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119

25614945

Atis Kleinhofs
Dežurants

„Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119

25614945

Zita Oļševska
Dežurants

„Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119

25614945

Baiba Turka
Sociālais darbinieks

"Mežrozītes", Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137

Vakance
Aprūpētāja

"Mežrozītes", Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137

29511707

Mare Zamberga
Aprūpētāja

"Mežrozītes", Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137

29511707

Jeļena Kaļinka
Aprūpētāja

"Mežrozītes", Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137

29511707

Aivars Bļusins
Dežurants-kurinātājs

Dārza iela 11/13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

25608446

Aivars Lielkalns
Dežurants-kurinātājs

Dārza iela 11/13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

25608446

Sociālā darba nodaļa

Inga Eizengrauda
Nodaļas vadītāja

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 305
Signe Balode
Sociālā darbiniece

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 108
Inita Kanenberga
Sociālā darbiniece

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 105
Diāna Kontova
Sociālā darbiniece

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 208
Inta Konrade
Sociālā darbiniece

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 107
Līga Liepiņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 201
Iveta Rezevska
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 202
Liene Zeidenberga
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 203
Kristīne Zviedre
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 204
Irēna Kajāne
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 205
Anita Vilka
Sociālā darbiniece

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 211
Rita Kalniņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 207
Evita Veikša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

„Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119

--
Sociālā darbiniece

„Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119



Inese Laugale
Sociālā darbiniece

„Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119

Margita Dižbite
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: Tume, Degole, Irlava, Lestene
Kristīne Zara
Sociālā darbiniece
Kabinets: Tume, Degole, Irlava, Lestene
Dace Apine
Interešu pulciņa audzinātāja

Irlava



Sarmīte Kalniņa
Sociālā darbiniece
Kabinets: Sēme, Zentene, Jaunsāti, Pūre
Tamāra Videniece
Sociālā darbiniece

Ezera iela 1A, Sēme



Ieva Leite
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 206
Anta Bumbure
Sociālā darbiniece darbā ar asistentu pakalpojumu

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 109
Ilze Melnalksne-Konšteine
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: Sēme, Zentene, Pūre, Jaunsāti
Nataša Porfirova
Projekta “PROTI un DARI” programmas vadītāja

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 113
Dagnija Grava
Interešu pulciņa audzinātājs

„Saules”, Lestene

26235403

Sociālās palīdzības nodaļa

Sandra Pērle
Nodaļas vadītāja

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 304
Olga Žurova
Klientu apkalpošanas speciālists

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 103
Guna Ledus
Sociālā darbiniece
Kabinets: Slampe, Džūkste
Anita Kambare
Sociālā darbiniece

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 106
Monta Dāboliņa
Sociālā darbiniece
Kabinets: Sēme, Zentene, Pūre, Jaunsāti
Elita Kipena
Sociālā darbiniece
Kabinets: Tume, Degole, Irlava, Lestene
Baiba Ivanova
Klientu apkalpošanas speciālists

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 302
Elīna Pļaviņa
Klientu apkalpošanas speciālists
Kabinets: 104
Evija Freimane
Sociālā darbiniece

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Kabinets: 104

Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi”

Sanita Auziņa
Vadītāja

Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi”, Irlava, Tukuma nov. LV-3137, fakss 63154865

29174697
63154865
Zinta Avotiņa
Grāmatvede

Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi”, Irlava, Tukuma nov. LV-3137, fakss 63154865

26380278
63154865