Sociālo palīdzību nodrošina Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa

Sociālā palīdzība (pabalsti) Tukuma novada pašvaldībā

Tukuma novada pašvaldības pabalsti

Tukuma novada domes Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem

Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem

 

 

Sociālās garantijas audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā

Audžuģimenēm

 

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

 

Higiēnas pakalpojumi

Transporta pakalpojums

  • Transporta pakalpojums, Saistošie noteikumi par maksas pakalpojumiem