Apmeklētāju pieņemšana

Direktore (pēc iepriekšēja pieraksta, 80205333, 63181067)
pirmdienās 14:00 - 18:00
piektdienās 9:00 - 12:00

Juriste (ar sociālā darbinieka norīkojumu 63180805, 29996619)
pirmdienās 14:00 - 18:00
piektdienās 9:00 - 12:00


Sociālie darbinieki Tukumā:

Tukumā (Tidaholmas iela 1, Tukums)
pirmdienās 14:00 - 18:00
ceturtdienās (pēc iepriekšēja pieraksta) 8:00 - 12:00, 13:00-16:00
piektdienās 9:00 - 12:00   

  

Sociālie darbinieki Slampes, Džūkstes pagastos:

Slampes pagastā (Kopienas centrs „Rīti”, Slampe)
Sociālais darbinieks tālr. 26696255 Sociālā palīdzība tālr.27231135:
pirmdienās 9:00 - 16:00
piektdienās 9:00- 12:00

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
pirmdienās 14:00 - 17:30
piektdienās 8:30 - 12:00

Džūkstes pagastā („Biedrību nams”, Džūkste)
Sociālais darbinieks:
ceturtdienās 9:00 - 16:00

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
pirmdienās 8:30- 12:00
ceturtdienās 13:00- 16:30

Džūkstes pagasta Pienavā („Atmodas-18”, bibliotēkas ēkā)
Sociālais darbinieks:
mēneša 1. un 3. trešdienās 9:00-12:00

 

Sociālie darbinieki Tumes, Degoles,  Irlavas, Lestenes  pagastos:

Tumes pagastā (Skolas iela 1B, Tume)
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem (20268490; 63180140):
otrdienās 13:00-16:00

Sociālais darbinieks (sociālā palīdzība) tālr.29435869:
piektdienās 9:00 - 13:00

Sociālais darbinieks (tālr.29446284):
piektdienās 8:30 - 12:30

Degoles pagastā („Rubeņi”, Degole)
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem (tālr.202684906, 3132667):
ceturtdienās 9:00-11:30 (katra mēneša 2.un 4.nedēļa)

Sociālais darbinieks (sociālā palīdzība) tālr.29435869:
trešdienās 9:00-13:00 (katra mēneša 1.un 3.nedēļa)

Sociālais darbinieks (tālr.29446284):
trešdienās 9:00-11:30 (katra mēneša 1.un 3.nedēļa)

Irlavas pagastā („Svēteļi” (Irlavas un Lestenes pag.pārv.), Irlava)
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
trešdienas 9:00-12:00 (katra mēneša 2.un 4.nedēļa)

Sociālais darbinieks (sociālā palīdzība) tālr.29435869:
pirmdienās 14:00-18:00

Sociālais darbinieks (tālr.29446284):
pirmdienās 9:00-12:00

Lestenes pagastā („Saules”, Lestene)no 2018.gada 5.aprīļa izmaiņas pieņemšanu laikos
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
ceturtdienās 13:00-16:00

Sociālais darbinieks(sociālā palīdzība) tālr.29435869:
ceturtdienās 9:00-13:00

Sociālais darbinieks (tālr.29446284):
pirmdienās 9:00-13:00

Irlavas pagasta Vaskos (bibliotēkas ēkā)no 2018.gada 1.februāra izmaiņas pieņemšanu laikos
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
darbdienās pēc pieraksta

Sociālais darbinieks (tālr.29446284):
darbdienās pēc pieraksta

 

Sociālie darbinieki Sēmes, Zentenes, Pūres, Jaunsātu  pagastos:


Sēmes pagastā (Ezera iela 1A, Sēme - Sēmes un Zentenes pag.pārv.)

Sociālais darbinieks (sociālā palīdzība) tālr.26400193:
otrdienās 9:00-12:00

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
piektdienās 9:00-12:00

Sociālais darbinieks (tālr.29411573):
piektdienās 9:00-12:00


Zentenes pagastā („Gobas”, Zentene - Zentenes pag.pakalpojumu centrs)

Sociālais darbinieks(sociālā palīdzība) tālr.26400193:
pirmdienās 9:00-12:00

Sociālais darbinieks (tālr.29411573):
pirmdienās 9:00-12:00

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
pirmdienās 14:00-16:00


Pūres pagastā („Pūre 24”-1, Pūre - Pūres un Jaunsātu pag.pārv.)

Sociālais darbinieks (sociālā palīdzība) tālr.26400193:
trešdienās 9:00-12:00

Sociālais darbinieks (tālr.29411573):
trešdienās 9:00-12:00

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
ceturtdienās 9:00-12:00


Jaunsātu pagastā („Abavnieki”, Jaunsāti - Jaunsātu pag. pakalp. centrs)
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem:
trešdienās 9:00-12:00

Sociālais darbinieks (sociālā palīdzība) tālr.29411573:
ceturtdienās 9:00-12:00

Sociālais darbinieks (tālr.29411573):
ceturtdienās 9:00-12:00