Aktualitātes

Aicinām pieteikties un veikt individuālo vajadzību izvērtējumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte

Līdz 28. februārim iespējams pieteikties un veikt individuālo vajadzību izvērtējumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte. Pakalpojumu atbalsta Rīgas plānošanas reģiona projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem " (Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002).

Informatīvais materiāls “soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā

Informatīvais materiāls soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē, ka š.g. septembrī valsts un pašvaldību vienotajā portālā www.latvija.lv tika publicēts informatīvais materiāls soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā.

7 gadu jubilejas pasākums- Paldies par darbu

Tukuma novada sociālajam dienestam 7 gadi

Pagājušajā piektdienā, 28.oktobrī, Tukuma novada pašvaldības aģentūra "Tukuma novada sociālais dienests" turpinot tradīciju atzīmēja savu 7.darba jubileju, godināja sociālā darba veicējus un sociālā darba profesijas. Aģentūra dibināta 2009.gada 2.novembrī.

Jubilejas pasākumā ar Tukuma novada domes Pateicības rakstu par ilggadēju darbu un ieguldījumu pašvaldībā (20 darba gadi) tika godināti kolēģi- Arnis Linde, Dace Jermolova, Vija Kronberga.

DI līdz 20.oktobrim

Tukuma novada sociālais dienests Rīgas plānošanas reģiona  projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" (Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002) ietvaros

AICINA

līdz 2016.gada 20.oktobrim

Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2016

Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2016

Jau otro gadu tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” organizē konkursu “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam” un aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju pieteikt nevalstiskās organizācijas, kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus un sekmēt personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju darbību.

Lapas