Aktualitātes

Tiek organizēta nometne bērniem no mazturīgām ģimenēm

Tiek organizēta nometne bērniem no mazturīgām ģimenēm

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/011 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus " ietvaros tiek organizēta nometne bērniem no mazturīgām ģimenēm.

Lasīt vairāk

SLUDINĀJUMS par nomas objekta piedāvājumu Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālā dienests” un Tukuma novada bāriņtiesas funkciju izpildes nodrošināšanai

SLUDINĀJUMS

par nomas objekta piedāvājumu

Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālā dienests” un Tukuma novada bāriņtiesas

funkciju izpildes nodrošināšanai

Nomnieks: Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”

Aptauja personām ar invaliditāti, kuras saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā

 

Lai noskaidrotu cilvēku ar invaliditāti viedokli par asistenta pakalpojuma pašvaldībā atbilstību pakalpojuma saņēmēju vajadzībām, Labklājības ministrija ir sagatavojusi un tīmekļa vietnē http://www.lm.gov.lv/news/id/7572 ievietojusi aptaujas anketu asistenta pakalpojuma saņēmējiem. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu.

 

22.martā visas dienas garumā Atvērto durvju diena

22.martā visas dienas garumā Atvērto durvju diena

Visā pasaulē sociālais darbs nozīmē - sniegt cilvēkiem atbalstu, ievērojot cilvēktiesības, lai uzlabotu labklājību un sociālo attīstību. Sociālā darba nozīmīguma akcentēšanai, tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena. Šo tradīciju iedibināja Starptautiskā sociālo darbinieku federācija. Federācija ir globāla organizācija, kas apvieno dalībniekus no apmēram 120 dažādām pasaules valstīm.

Lapas